ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Jego Magnificencja Rektor
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Prof. dr hab. inż. Tadeusz PomianekZ okazji 10–lecia powołania przez Ministra Edukacji Narodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Dynamiczny rozwój, innowacyjne metody kształcenia, profesjonalizm kadry zarządzającej i naukowo-dydaktycznej sprawiły, iż Państwa uczelnia stała się jedną z najlepszych w kraju i uczelnią numer 1 w regionie podkarpackim. Proszę przyjąć życzenia dalszego, szybkiego rozwoju, sukcesów naukowych i dydaktycznych dla kadry, studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W imieniu całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Rektor 
dr inż. Jan Andreasik
Kanclerz
dr Bogusław Klimczuk


Redakcja gazety Nasze Forum dołącza się do tych gratulacji,
życząc wszelkiej pomyślności, sił i zdrowia dla założycieli uczelni.


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.