ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


Młodzież była zainteresowana możliwościami nauki za granicą.
fot. arch. Gimnazjum nr 2
Europe Direct

STUDENTKI W GIMNAZJUM

„Młodzież w Unii Europejskiej – Systemy edukacyjne w UE. Programy edukacyjne dla młodzieży”, to tytuł lekcji, która 28 lutego br. odbyła się w hrubieszowskim Gimnazjum nr 2 a została przygotowana przez Barbarę Kolbus i Kamilę Popławską, studentki ekonomii naszej uczelni.

W lekcji tej uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas gimnazjum. Pojawiło się wiele pytań, które przede wszystkim dotyczyły drugiej części prezentacji, czyli programów edukacyjnych, jakimi są

SOKRATES/Erasmus oraz Leonardo da Vinci. Programy te realizowane są także przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu. Pytania uczniów dotyczyły przede wszystkim strony formalnej wyjazdów za granicę np: Jak wysoką trzeba mieć średnią ocen, aby móc uczestniczyć w takim wyjeździe? I co się stanie jeśli będzie tylko 10 miejsc, a chętnych 11 o takich samych ocenach?

Ale także nie zabrakło pytań dotyczących warunków pobytu i studiowania za granicą. Tak też bazując na swoim własnym doświadczeniu zdobytym podczas pobytu w Belgii w ramach programu SOCRATES/Erasmus odpowiadałam na poszczególne pytania, tj.: Czy jedzenie jest tam bardzo drogie? Na co wystarczy otrzymywany grant? Jak można spędzić wolny czas?

Prezentacja zaplanowana początkowo na 45 min., trwała faktycznie 1, 5 godziny. Warto zauważyć, że uczniowie poświecili na to spotkanie swój czas wolny, a nie lekcyjny.

bk

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.