ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Współpraca zagraniczna

STUDENCI DLA SAMORZADÓW

Dzięki współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi studenci naszej uczelni od dawna mają możliwość uczestniczenia w interesujących przedsięwzięciach o zasięgu międzynarodowym. Można tutaj wspomnieć zarówno o programach wymiany studenckiej, jak i różnorodnych spotkaniach oraz konferencjach.

Jednym z najnowszych przedsięwzięć zamojskiej uczelni jest uczestnictwo w projekcie zatytułowanym „Informatyczne systemy zarządzania wspierające lokalny samorząd”, organizowanym przez Katholieke Hogeschool Mechelen z Belgii w ramach unijnego programu Socrates-Erasmus. W prace, oprócz naszej, zaangażowane są wyższe uczelnie europejskie z Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Litwy i Holandii.
Główne założenia projektu koncentrują się wokół tematyki wykorzystania nowoczesnych systemów informatycznych w zarządzaniu organizacjami pożytku publicznego. Dynamiczny rozwój technologii komputerowych pozwala poprawić jakość usług i przejrzystość realizowanych procedur nie tylko wielkim korporacjom, ale także małym organizacjom typu non-profit lub na przykład miejscowym samorządom. Systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - planowania zasobów przedsiębiorstwa) i CRM (ang. Customer Relationship Management - zarządzania kontaktami z klientami) w połączeniu z hurtowniami danych i koncepcjami

Strategicznej Karty Wyników (ang. Balanced Scorecard) mogą w znacznym stopniu wspomagać zarządzanie takimi instytucjami.
W celu sprawdzenia możliwości wykorzystania takich informatycznych systemów w mieście Mechelen, omawiany projekt przewiduje zorganizowanie blisko dwutygodniowych warsztatów na terenie Belgii dla prawie siedemdziesięciu studentów z różnych krajów. Międzynarodowa współpraca osób specjalizujących się w różnych dziedzinach pozwoli wypracować najbardziej efektywne z możliwych rozwiązań. Wykłady i laboratoria prowadzone będą nie w oparciu o przykłady książkowe, ale na podstawie rzeczywistych sytuacji, zaistniałych podczas próby wdrożenia informatycznego systemu zarządzania w prawdziwej instytucji. Studenci uczestniczący w pracach wielonarodowych zespołów będą mieli niepowtarzalną szansę zdobyć nie tylko znaczną wiedzę i doświadczenie.

Nie mniej ważna będzie możliwość poznania rówieśników, wychowanych w całkowicie innych kulturach i krajach. Okazji do zawierania międzynarodowych przyjaźni na pewno nie zabraknie – program pobytu studentów w Mechelen zawiera wiele różnorodnych atrakcji.
Obecnie trwa procedura rozpatrywania projektu przez Agencję Programu Socrates-Erasmus. Wszechstronnie i dobrze przygotowane przedsięwzięcie pozwala mieć nadzieję, że wiosna przyszłego roku upłynie naszym studentom pod znakiem wdrażania informatycznych systemów zarządzania w instytucjach miasta Mechelen w Belgii.

Mariusz Poninkiewicz

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.