ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Kultura

XI Zamojskie Dni Filmu Religijnego – 
SACROFILM

W dniach 15-25 stycznia 2006 r. odbyła się jedenasta edycja Zamojskich Dni Filmu Religijnego – SACROFILM. Projekcjom filmowym, wykładom tematycznie związanym z zamojskim przeglądem, towarzyszyło hasło – „Spotkania w drodze do jednego Ojca”.

SACROFILM podejmuje próbę dialogu międzyreligijnego przez prezentację religii monoteistycznych na kinowym ekranie. Uzupełnieniem projekcji filmowych są wykłady, w których poruszane są zagadnienia związane z chrześcijaństwem, judaizmem i islamem. Inspiracją do zorganizowania tego typu wydarzenia religijno-kulturalnego była postawa Ojca Św. Jana Pawła II, który swoim nauczaniem, a przede wszystkim życiem zachęcał do podejmowania dialogu międzyreligijnego. Jan Paweł II przeszedł do historii jako pierwszy papież, który przekroczył progi świątyni anglikańskiej i luterańskiej oraz pierwszy, który gościł w synagodze, świątyni buddyjskiej oraz meczecie. Od początku pontyfikatu przyjmował na audiencjach przedstawicieli różnych wyznań i religii. Byli oni równie zauważani podczas papieskich pielgrzymek, począwszy od trzeciej wizyty zagranicznej w Irlandii i USA /1979 r./. Ekumenizm i dialog międzyreligijny stał się jednym z najważniejszych priorytetów pontyfikatu Jana Pawła II. Podkreślał on niestrudzenie, że jest to zadanie każdego chrześcijanina i że z tej drogi nie ma już odwrotu. Dlatego Ojciec Św. Jan Paweł II jest dla wszystkich związanych z ideą SACROFILM-u jego duchowym patronem i niezastąpionym przewodnikiem po trudnych drogach dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. W tym miejscu warto zauważyć, że podobny stosunek do ekumenizmu i do dialogu z innymi religiami ma papież Benedykt XVI.

Tegoroczna jedenasta edycja zamojskiego przeglądu (15 do 25 stycznia 2006 r.) już trzeci raz odbyła się w ramach obchodów Tygodnia Modlitw o jedność chrześcijan. Rozpoczęła się OM Mszą św. Sprawowaną przez J.E. Bpa Mariusza Leszczyńskiego, 15 stycznia w kościele OO Redemptorystów w Zamościu. W czasie Liturgii Eucharystii podjęto modlitwę w intencji szybkiej beatyfikacji Jana Pawła II, a także o dar życia wiecznego dla ś.p. Janusza Różyckiego – kanclerza WSZiA, który przez pięć lat zaangażowany był w SACROFILM i żył problematyką ekumenizmu. Bez przesady można powiedzieć, że był dobrym duchem zamojskich działań na krętych ekumenicznych drogach.

W jedenastej edycji SACROFILM-u uczestniczyli organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu „Religion today” w Trento /Italia/. Ich przyjazd do Zamościa jest owocem dobrej reklamy zamojskiego przeglądu, którą zawdzięczamy Krzysztofowi Zanussiemu, honorowemu patronowi Zamojskich Dni Filmu Religijnego. Ks. Massimo Manservigi, dyr. festiwalu w Trento wygłosił wykład p.t. „Problematyka religijno-moralna w kinie zachodnioeuropejskim na przykładzie festiwalu w Trento”.
Gośćmi SACROFILM-u byli również reżyserzy – Krzysztof Zanussi, Maciej Piwowski, Teresa Kędzierzawska, Wojciech Stroń; wykładowcy – ks. Jacek Waligóra, Jakub Kowalski, Abp Abel.

WYKŁADOWCY XI EDYCJI

„Świętowanie szabatu w tradycji i religii judaistycznej”, Jakub Kowalski – Rabinat Warszawski, „Kościół katolicki na Ukrainie w myśli, nauczaniu i życiu Jana Pawła II”, Ks. Biskup Marcjan Trofimiak, Ordynariusz diecezji Łuckiej, Łuck, „Lwów – miasto świętych, uczonych i biedaków”, Ks. Jacek Waligóra, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne we Lwowie, „Między nicością a nieskończonością”, Krzysztof Zanussi, „Drogi i bezdroża dialogu katolicko – prawosławnego”, Arcybiskup Abel
Honorowy patronat nad Zamojskimi Dniami Filmu Religijnego objęli: J.E. Bp Jan Śrutwa – biskup zamojsko-lubaczowski, Marcin Zamojski – Prezydent Zamościa, Krzysztof Zanussi – reżyser, Jan Andreasik – rektor WSZiA w Zamościu.

Organizatorami SACROFILMU-u byli Parafia rzym.-kat. p.w. św. Antoniego w Dyniskach, Kino „Stylowy” w Zamościu, WSZiA w Zamościu.

ks. Wiesław Mokrzycki
dyr. Zamojskich Dni Filmu
Religijnego - SACROFILM

GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNY: 
TVP 3 LUBLIN,
JEDYNKA POLSKIE RADIO

PATRONAT MEDIALNY:
TELEWIZJA ZAMOŚĆ,
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ,
RADIO ESKA ZAMOŚĆ,
TYGODNIK KATOLICKI NIEDZIELA, TYGODNIK ZAMOJSKI,
KRONIKA TYGODNIA,
DZIENNIK WSCHODNI,
KURIER LUBELSKI, ROZTOCZE ONLINE,

SPONSORZY:
RENAULT EURO-CAR SP. ZOO
SKOK KASY BLACHNICKIEGO
ŚWIĆ – PROGRESS – CHEM

Impreza była współfinansowana przez Urząd Miasta Zamość


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.