ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Sukcesy absolwentów

POPYT NA INFORMATYKÓW

Rozmowa z Piotrem Szmołdą, absolwentem kierunku informatyka i ekonometria w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

- Jaką funkcję pełni Pan w ABG Ster - Projekt S.A.?

- Od 1,5 roku jestem managerem w firmie ABG Ster - Projekt S.A., w projekcie związanym z budową i wdrożeniem dużego systemu informatycznego. Do moich obowiązków należy planowanie pracy dla zespołu, koordynowanie jej oraz kierowanie całym zespołem. W swojej karierze w tej firmie pełniłem także przez rok funkcję Głównego Testera.

- Czy to duża firma i czym się zajmuje?

- W ABG Ster - Projekt S.A. pracuje około 500 osób w różnych działach, od kadr i księgowości po działy produkujące oprogramowanie oraz zajmujące się infrastrukturą. Nasza firma jest jedną z wiodących firm informatycznych w zakresie produkcji oprogramowania, wdrażania zintegrowanych pakietów światowej klasy producentów i dostarczania infrastruktury technicznej o unikalnych cechach.  

ABG Ster-Projekt S.A. specjalizuje się w projektowaniu, tworzeniu i integrowaniu złożonych systemów informatycznych wraz z infrastrukturą. Większość wykonywanych przez firmę projektów informatycznych to tworzenie dedykowanych systemów dla dużych przedsiębiorstw. Oferta ABG Ster-Projekt S.A. obejmuje także usługi zintegrowane, sieci komputerowe, systemy klasy ERP II, centra przetwarzania danych, bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz usługi serwisowe.

- W jakim stopniu studia wpłynęły na Pana karierę zawodową?  

- Studia miały bardzo duży wpływ na moją karierę zawodową. Kierunek, który studiowałem pozwolił na poznanie obszarów ściśle związanych z informatyką (programowanie oraz zarządzanie sieciami komputerowymi), a także miałem możliwość zdobycia wiedzy ekonomicznej oraz podstaw zarządzania. Dzisiaj mogę te informacje wykorzystać i wciąż je poszerzać. Studia ukierunkowały mnie na samodzielny rozwój w wybranych przeze mnie dziedzinach, przez co mogłem z pozytywnym skutkiem konkurować na rynku pracy z absolwentami bardziej renomowanych uczelni.

Kierunki, jakie oferuje WSZiA swoim studentom, w dużym stopniu pokrywają się z zapotrzebowaniem, jakie stawia dzisiejszy rynek, a co za tym idzie przygotowuje studentów do bycia konkurencyjnymi na rynku pracy.

Studia otwierają przed nami furtkę umożliwiającą zdobycie wykształcenia i umiejętności, a to, czy będziemy umieli w odpowiedni sposób wykorzystać tę wiedzę zależy już od nas samych. Nie można oczywiście poprzestać tylko na wiedzy, którą przekazują nam nasi wykładowcy. Musimy sami chcieć ją poszerzać i uzupełniać.

- Jaki przedmiot i jakiego wykładowcę z czasów studiów wspomina Pan najlepiej?

- Najlepiej wspominam przedmioty ściśle techniczne, związane z bezpieczeństwem sieci komputerowych, ale także przedmioty związane z podstawami zarządzania. To je właśnie zaliczam do grupy ulubionych. Jeśli chodzi o wykładowcę, tutaj mógłbym wymienić kilku świetnych specjalistów w swojej dziedzinie, np. prof. dr hab. Wiesław Kamiński, dr Andrzej Bobyk czy dr Krzysztof Świder. Jednak osobą, będącą dla mnie wzorem do naśladowania, jest Mirosław Madej. To On na zajęciach (laboratoriach) pokazywał nam - studentom jak można wykorzystać wiedzę zdobytą na wykładach.

- Czy informatyk jest zawodem ciągle jeszcze poszukiwanym na rynku pracy?

- Tak. Ciągle umieszczamy oferty pracy na różne stanowiska związane z informatyką i muszę przyznać, że odzew nie jest największy. Większość firm zajmujących się produkcją oprogramowania boryka się z problemem braku pracowników. Popyt na informatyków jest duży i przez najbliższe kilka lat nie powinno się to zmienić.

W ostatnich latach zaobserwowałem także duży rozwój takiej dziedziny informatyki, jak testowanie. Tutaj będą potrzebne osoby posiadające umiejętności analityczne, programistyczne oraz administracyjne (administracja środowiskiem i systemami testującymi). Może to być pierwszy szczebel w naszej karierze zawodowej - tak było w moim przypadku. Myślę, że informatycy nie powinni się martwić o brak pracy przez co najmniej następne kilka, kilkanaście lat.  

- Czy Pana zdaniem w tym zawodzie może dokonać się jeszcze dalsza ewolucja, a może rewolucja, jeśli chodzi o umiejętności i możliwości?

- Ten zawód daje szczególnie duże możliwości ewolucji i rewolucji. Ciągłe zmiany technologii, np. serwery aplikacyjne i rozwój technologii sprzętowych oraz rozwój języków programowania, w szczególności Javy, dają duże możliwości rozwoju, nabywania nowych umiejętności.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiała
Małgorzata Bzówka

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.