ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Klub Uczelniany AZS

PLEBISCYT

Do 10 marca studenci, absolwenci i kadra Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu głosowali na swojego kandydata na najlepszego sportowca Klubu Uczelnianego AZS. Zwycięzcę plebiscytu poznamy podczas Dni Otwartych 21 marca.

O miano „Najlepszego Sportowca Klubu Uczelnianego AZS 2005” walczy 14 studentów. Sekcję karate tradycyjnego reprezentują – Ilona Sakowicz, Małgorzata Rybak i Jakub Dąbek. Ilona, złota medalistka Ogólnopolskich Mistrzostw Akademickich zajęła 5 miejsce w tegorocznej edycji plebiscytu Tygodnika Zamojskiego na najlepszego i najpopularniejszego sportowca Zamojszczyzny. Równie liczną reprezentację ma sekcja taekwon – do w osobach: Katarzyna Biesiekierska, Tomasz Jędruszczak i Andrzej Podolak. Agnieszka Koszuk i Radosław Żuławski są przedstawicielami sekcji piłki siatkowej, a Katarzyna Uszyńska i Paweł Kirejczyk – sekcji strzeleckiej. Piłka nożna reprezentowana jest w składzie dwuosobowym – Łukasza Jakubczaka i Marka Turskiego. Niedawno powstałą sekcję sportów siłowych reprezentuje Gertruda Faber, a sekcję lekkoatletyczną – Anna Ignaciuk. Laureat plebiscytu otrzyma nagrodę Rektora. Sportowiec, który uplasuje się na drugim miejscu – nagrodę Prezesa AZS, a trzecie miejsce na podium zostanie uhonorowane przez Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.