ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Katedra Pedagogiki

PEDAGOGIKA NA TOPIE

Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, 
kiedy interesuje się tym, co tworzy.

Erich Fromm.

Już trzeci rok akademicki nasza uczelnia kształci przyszłych pedagogów. Zawód ten wymaga dużej aktywności w kontaktach interpersonalnych. Nie każdy jest otwarty, komunikatywny, przebojowy, kreatywny... Jednak jest na to sposób! Na drodze podejmowanych działań można rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, ćwiczyć tak niezbędny w pracy pedagogicznej warsztat pracy z ludźmi. 

Minęły 2 lata od chwili, gdy grupa studentów zainicjowała stworzenie Naukowego Koła Młodych Pedagogów, które umożliwia chętnym studentom rozwijanie zainteresowań oraz niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu.

W ramach powstałego koła pracują sekcje tematyczne. Aktualnie działa sekcja naukowa, sekcja prośrodowiskowa, sekcja radiowa „Pomocna Dłoń”. Prowadzone są też praktyki w Zakładzie Karnym.
Sekcja naukowa poświęcona jest inicjowaniu i organizowaniu działań naukowych; studenci w zespołach 2-osobowych pod okiem opiekuna realizują badania naukowe, biorą udział w seminariach i konferencjach, wygłaszając opracowane przez siebie referaty. Trzy studentki w bieżącym roku akademickim zostały uhonorowane stypendiami ministerialnymi za osiągnięcia w nauce.

W sekcji prośrodowiskowej studenci mają możliwość rozwijania empatii i poznania różnych środowisk. Sekcja ta poświęcona jest kształtowaniu umiejętności pedagogicznych, poznawaniu w praktyce problemów, z którymi członkowie koła będą się spotykać w swoim zawodzie; wolontariusze udzielają się w placówkach pedagogicznych oraz bezpośrednio w rodzinach dotkniętych różnymi problemami. Pomagają uczniom w nauce, zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi w oddziałach szpitalnych. Współpracują z takimi placówkami, jak: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łabuniach, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczo-Rehabilitacyjny w Zamościu, Dom Dziecka w Zamościu, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zamościu (Oddział Paliatywny), Przedszkole Miejskie nr 7 w Zamościu, Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, Przedszkole Miejskie nr 2 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zamościu, Rodzinny Dom Dziecka w Zamościu, Stowarzyszenie Krok za Krokiem.

Sekcja radiowa „Pomocna dłoń” kształci umiejętności dziennikarskie. Studenci opracowują i realizują audycje radiowe w Katolickim Radiu Zamość. Tematyka poświęcona jest aktualnej problematyce społecznej. Do tej pory poruszono tematy związane ze współczesnymi zagrożeniami, jak również omawiano naukę Papieża Jana Pawła II, zagadnienia miłości, optymizmu, zabawy, duchowości, praw dziecka, prawdy, przebaczenia itp.
Grupa studentów pod kierunkiem koordynatora realizuje autorski program resocjalizacyjny w Zakładzie Karnym w Zamościu. Studenci spotykają się z osadzonymi w ramach warsztatów praktyczno-technicznych, zajęć z języka angielskiego, Dyskusyjnego Klubu Literackiego, Dyskusyjnego Klubu Filmowego, prelekcji. Studenci poznają w praktyce metody pracy z osadzonymi.

Podejmowane działania sprzyjają tworzeniu CV studenta, jego aktywności, zgłębianiu wiedzy zdobywanej na studiach, uczą odpowiedzialności za podejmowane działania, uwrażliwiają na problemy społeczne, praktycznie przygotowują do podjęcia zawodu, rozwijają zainteresowania. Praktyczność nabytych umiejętności można obserwować na bieżąco. To: większa odwaga w wypowiadaniu się, zadowolenie z samorealizacji, łatwość w komunikowaniu się czy konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego.

Chcesz u nas studiować? Nie pozwolimy Ci pozostać biernym!!! Wiedza jest nie tylko w książkach, a przede wszystkim w działaniu!!! Dołącz do nas!

Katarzyna Ziomek-Michalak

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.