ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Konkurs pedagogiczny

KORCZAK CZY KAMIŃSKI?

Siedem szkół ponadgimnazjalnych z Zamościa, Biłgoraja i Chełma uczestniczy w konkursie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, zorganizowanym przez Katedrę Pedagogiki tej uczelni. Finał i wręczenie atrakcyjnych nagród zaplanowano na Dni Otwarte (21 marca).

Konkurs ma na celu zainteresować młodzież problematyką pedagogiczną i edukacyjną. Uczniowie pracują w 5–osobowych zespołach i mają przygotować prezentację, w której pierwsza część będzie dotyczyła biografii, działalności i koncepcji twórczej wybranego pedagoga. Do wyboru są: Sergiusz Hessen, Janusz Korczak, Helena Radlińska, Maria Montessori. Aleksander Kamiński, Jan Bosco, Maria Grzegorzewska, Władysław Dawid, Jan Herbart i Celestyn Freinet. Druga część pracy konkursowej będzie prezentować scenariusz zajęć socjopedagogicznych lub edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień.

Prace mogą być zaprezentowane np. w postaci scenek, przedstawienia teatralnego, slajdów, wymagany jest również referat. Jury konkursowe oceniać będzie ponadczasowość idei prezentowanych przez wybranego pedagoga, innowacyjność i kreatywność prezentacji komputerowych, jakość graficzną i techniczną prezentowanej pracy, wiarygodność źródeł, na podstawie których młodzież przygotowywała projekt oraz sam sposób prezentacji.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.