ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Cisco Networking Academy

Kasia siedzi w sieci

Katarzyna Kulka, studentka II roku informatyki i ekonometrii w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu jako pierwsza w tym roku zdała egzamin z pierwszego modułu szkolenia Cisco Networking Academy.

- Przede mną jeszcze trzy moduły i egzamin końcowy, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Certyfikat CISCO na pewno będzie mi potrzebny w przyszłej pracy zawodowej. Mam zamiar zajmować się sieciami komputerowymi. Od siódmej klasy szkoły podstawowej interesuję się komputerami, ich budową, łączeniem poszczególnych elementów. To moja pasja - mówi Kasia.

Jest absolwentką klasy matematyczno-fizycznej III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Wielokrotnie uczestniczyła w olimpiadach z przedmiotów ścisłych. Jej zdaniem pierwszy moduł szkolenia nie był bardzo trudny. Zawierał przede wszystkim podstawy technologii komputerowej - zasady działania sprzętu i oprogramowań, modele komunikacji, media transmisyjne, połączenia i kolizje, rodzaje kabli i ich przeznaczenie.

Na pytanie, czy ciekawy jest taki kabel, Kasia staje się bardziej rozmowna niż zwykle. Ile z takim drobnym z pozoru elementem budowy komputera może być problemów, opowiada z wypiekami na twarzy. Sama przyznaje, że nie są to może do końca zainteresowania charakterystyczne dla płci pięknej, ale czy specjalistą od sieci może być tylko mężczyzna?!
Cisco Systems jest światowym liderem wytwarzającym produkty sieciowe dla najróżniejszych zastosowań, od małych sieci lokalnych po potężne sieci korporacyjne ponadnarodowych gigantów dzisiejszego świata gospodarki. Urządzenia Cisco tworzą niezbędną w obecnej dobie infrastrukturę firm, banków, uczelni, służb miejskich oraz agencji rządowych na całym świecie. Stosowanie ich zwiększa efektywność wymiany informacji wewnątrz firmy, prowadzi do oszczędności finansowych, wzrostu wydajności pracy oraz ściślejszych związków z klientami, partnerami, dostawcami i pracownikami. Także ponad 80 proc. urządzeń tworzących infrastrukturę światowego Internetu pochodzi z firmy Cisco.

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. Program Cisco Networking Academy ma strukturę hierarchiczną. Umożliwia ona efektywne szkolenie instruktorów akademii oraz stałą kontrolę i wspomaganie niezbędne do utrzymania właściwego poziomu dydaktycznego. Na najwyższym piętrze hierarchii występują centra treningowe akademii Cisco (CATC). Szkolą one i certyfikują instruktorów dla akademii regionalnych. Zapewnia to jednakowy poziom kompetencji poszczególnych akademii, niezależnie od kraju, w którym się one znajdują.

Akademie regionalne zajmują się szkoleniem instruktorów akademii lokalnych. Wspomagają także akademie lokalne w rozwiązywaniu problemów. Każda akademia regionalna sprawuje pieczę nad 10 akademiami lokalnymi. Akademie lokalne są ośrodkami, które prowadzą zajęcia dydaktyczne. To właśnie akademie lokalne są kluczowym elementem programu.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jest lokalną akademią Cisco. Dodatkowe informacje na temat szkoleń można uzyskać na stronie internetowej uczelni www.wszia.edu.pl, pod nr. tel. 084 63 82 646 lub osobiście w siedzibie szkoły Collegium Maius przy ul. Akademickiej 4.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.