ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

JEDNYM ZDANIEM

Ilona Sakowicz, złota medalistka na ubiegłorocznych Akademickich Mistrzostwach w Karate Tradycyjnym zajęła piąte miejsce w Plebiscycie Tygodnika Zamojskiego na Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca Zamojszczyzny w 2005 roku.

Urząd gminy w Skierbieszowie wydał w styczniu br. pierwszy numer biuletynu informacyjnego. Celem pisma jest przekazywanie bieżących informacji o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych, kulturalnych i oświatowych w gminie. Pismo będzie kwartalnikiem.

W dniach 31 marca - 2 kwietnia Duszpasterstwo Akademickie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji organizuje Święto Życia. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest sympozjum i warsztaty związane z sensem i wartością życia ludzkiego, Msza Św. w Katedrze zamojskiej połączona z koncertem w pierwszą rocznicę śmierci Ojca Świętego. 1 kwietnia na Rynku Wielkim odbędzie się plenerowe przedstawienie teatralne grupy EXULTET z Gliwic.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.