ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymała uprawnienia
do prowadzenia (siódmego z kolei) nowego kierunku o nazwie zdrowie publiczne. 

Rozmowa z prof. dr. hab. nauk medycznych Krzysztofem Marczewskim, dziekanem Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

- Jakiego rodzaju specjalistów przygotowują studia na kierunku zdrowie publiczne?

- Na tym kierunku w Polsce prowadzi się kilka specjalności. Podstawową, choć nie najbardziej popularną, jest administracja medyczna, drugim bardziej znanym jest ratownictwo medyczne, trzecim - kosmetologia z promocją zdrowia. Oczywiście możliwe jest też tworzenie innych specjalności. Warunkiem jest realizacja programu w zakresie zdrowia publicznego. W Zamościu najprawdopodobniej będziemy realizować wszystkie specjalności na poziomie licencjackim. W przyszłości absolwenci będą mogli kontynuować studia na poziomie magisterskim w zakresie zdrowia publicznego...>>>


 JEDNYM ZDANIEM
 BIBLIOTEKA
 PRZEDSIĘWZIĘCIA
 EDUKACJA
STYPENDIA
 WYDARZENIA I WYSTAWY
 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 PRACE I OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW
 KONKURSY
 EUROPE DIRECT
 KOŁA NAUKOWE I ZAINTERESOWAŃ
 HISTORIA
 EXTRA ENGLISH third issue
 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.