ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Katedra Fizjoterapii

ZDROWIE PUBLICZNE
NOWY KIERUNEK

Uczelnia zdobyła uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku zdrowie publiczne.

9 sierpnia 2005 r. rektor złożył wniosek o nadanie uprawnienia Wydziałowi Fizjoterapii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu do prowadzenia kształcenia na kierunku "zdrowie publiczne" na poziomie studiów pierwszego stopnia. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym, został on skierowany do zaopiniowania przez Państwową Komisję i Akredytacyjną. Państwowa Komisja Akredytacyjna uchwałą nr 590/2005 z dnia 27 października 2005 roku pozytywnie zaopiniowała ten wniosek.

Biorąc pod uwagę stanowisko Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Minister Edukacji i Nauki uznał, iż jednostka jest przygotowana do prowadzenia kształcenia na kierunku "zdrowie publiczne" na poziomie studiów pierwszego stopnia.

- Zdrowie publiczne to nowy kierunek, który stwarza przynajmniej potencjalne możliwości bardzo szerokiego poszerzenia naszej oferty dla studentów. Już obecnie możliwe będzie kształcenie na specjalności - ratownictwo medyczne. Natomiast wydaje się wysoce prawdopodobne, że być może już od nowego roku akademickiego pojawi się następna specjalność. Jaka?Z pewnością bardzo ciekawa!! - zapewnia prof. Krzysztof Marczewski, dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

mb


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.