ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Sukcesy absolwentów

W ELICIE INFORMATYKÓW

Gabriel Ćwik, absolwent informatyki i ekonometrii w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu od połowy grudnia będzie pracował na stanowisku analityka systemowego w jednej z wiodących firm telekomunikacyjnych w Polsce. Należy do grupy wysokiej klasy specjalistów pracujących w Departamencie Centrum Rozwoju Systemów Infrastruktury.

- O moim awansie w dużej mierze zadecydowały studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu - twierdzi Gabriel Ćwik.

Już jako student pierwszego roku informatyki i ekonometrii awansował na stanowisko specjalisty. Był bardzo dobrym studentem. Wielokrotnie otrzymywał stypendia za wyniki w nauce, a już po studiach otrzymał największe w skali uczelni tzw. stypendium wyrównawcze dla absolwenta. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem dla studentów o najwyższej średniej w całym okresie studiów. Bez problemu, również dzięki wysokiej średniej, został przyjęty na studia magisterskie do Politechniki Rzeszowskiej. Jest w tej chwili na drugim roku. Ukończy studia z tytułem magistra inżyniera systemów informatycznych zarządzania.

Promotorem pracy licencjackiej Gabriela Ćwika pod tytułem "System telefonii komórkowej 3G - UMTS" był dr Piotr Pusz.

- Studia dały mi ogromną szansę poznania nowoczesnych technologii informatycznych. Duże znaczenie dla kariery zawodowej mają certyfikaty oferowane przez moją uczelnię, choć nie zawsze studenci są w stanie to docenić. Wiedza chociażby z podstaw CISCO jest dobrze postrzegana przez polskich i zagranicznych pracodawców - zapewnia Gabriel Ćwik.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.