ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Sekcja sportów siłowych

TAURUS

W sekcji sportów siłowych KU AZS od miesiąca prowadzone są zajęcia. Nabór trwa i studenci zainteresowani tą formą uprawiania sportu - aerobic i siłownia - mogą zgłaszać się do Fitness Klubu TAURUS przy ul. Krasnobrodzkiej w Zamościu.

- Wszyscy chętni zostali poddani testom na szybkość, sprawność i wytrzymałość - mówi Piotr Sasyn, nauczyciel wychowania fizycznego w I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym i Zasadniczej Rzemieślniczej Szkole Zawodowej w Zamościu, równocześnie opiekun sekcji sportów siłowych.

Obecnie na zajęcia do siłowni chodzi 15 studentów. Podzieleni są na 3-4- osobowe podgrupy, gdyż każdy z zawodników potrzebuje indywidualnego podejścia i treningu. Dla dziewcząt zajęcia z aerobicu prowadzi Katarzyna Halej, instruktorka fitness.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.