ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Ewelina i Kasia twierdzą, że młodzi ludzie podchodzą z entuzjazmem do swojej przyszłości zawodowej.
fot. MB
Konferencja o rynku pracy

NIECH ZMIANA BĘDZIE SZANSĄ

Ewelina Korga i Katarzyna Zieleniucha, studentki drugiego roku ekonomii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu uczestniczyły w ogólnopolskiej konferencji na temat rynku pracy (23 - 25 listopada br.). Jej organizatorem było Koło Naukowe Finansów i Zarządzania przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na konferencję pod hasłem "Niech zmiana będzie szansą - tendencje rozwojowe na rynku pracy" przyjechali przedstawiciele studenckich kół naukowych z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Tematyka referatów dotyczyła przede wszystkim problemów ludzi młodych w znalezieniu pracy bezpośrednio po studiach itp. Studentki ekonomii WSZiA przedstawiły referat na temat "Opinie mieszkańców na temat rynku pracy województwa lubelskiego". W referacie podsumowano jeden z aspektów badań prowadzonych przez uczelnię w ramach projektu "Barometr koniunktury gospodarczej województwa lubelskiego". Studentki swoją wiedzę ekonomiczną mogły zastosować w praktyce. Przeprowadzały ankietyzację w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych m.in. w Piaskach, Świdniku i Lublinie.

- Niestety, większość opinii jest pesymistyczna, zwłaszcza w małych ośrodkach, gdzie znalezienie pracy nie jest łatwe. Najgorzej do rynku pracy nastawione są osoby powyżej 40. roku życia. Nie widzą się w innym zawodzie niż dotychczas wykonywany. Mają dużo obaw, że zastąpi ich ktoś młodszy i zdolniejszy. Ludzie młodzi natomiast są zdecydowanie lepiej nastawieni do tego problemu. Są bardziej mobilni, chętnie wyjadą, szukając pracy. Mają dużo planów i marzeń - mówią ekonomistki.

Badania prowadzone przez zamojską uczelnię, w których uczestniczą studenci, stanowią dla nich niepowtarzalną szansę zetknięcia się np. z potencjalnym pracodawcą, zapoznania się z funkcjonowaniem firmy, w której prowadzone są ankiety. Studenci muszą podczas takich badań nawiązać kontakt z osobą ankietowaną, dzięki czemu nabywają umiejętności autoprezentacji i komunikatywności.

- Obie te cechy często mają ogromne znaczenie w poszukiwaniu pracy i kreowaniu kariery zawodowej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że prowadząc badania dla uczelni, studenci zarabiają pieniądze - podkreślił dr Mieczysław Kowerski, prorektor ds. nauczania w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.