ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Sekcja taekwondo

STUDENCI DLA DZIECI

Studenci z sekcji taekwondo zorganizowali 24 listopada br. pokaz dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego "Krok za krokiem". Pokaz kończył zajęcia sportowe odbywające się w tym dniu w Zespole Szkół nr 1 w Zamościu.

- Reakcje dzieci były bardzo żywiołowe - wspomina Michał Leśniak, wychowawca z ośrodka. Pomysł pokazu zrodził się równie żywiołowo. Okazało się, że zarówno studenci, jak i dzieci mają w tej samej szkole zajęcia sportowe.

- Był to trening sekcji, w którym uczestniczyły dzieci i wyraźnie sprawiło im to niemało radości - potwierdza Jarosław Walczak, trener taekwondzistów.

Dużym zainteresowaniem wychowanków ośrodka cieszył się pokaz samoobrony.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.