ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 „Świeżo upieczony” dr Rafał Sapuła przyjmuje gratulacje od kanclerza Bogusława Klimczuka 
fot. Arch RS
Awanse zawodowe

DOKTORAT RAFAŁA SAPUŁY

Z przyjemnością informujemy, że pracownik Katedry Fizjoterapii, Rafał Sapuła obronił 5 grudnia 2005 r. pracę doktorską pt. "Optymalizacja pracy Oddziału Rehabilitacji na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu".

Praca została obroniona na Akademii Medycznej w Lublinie, a promotorem pracy był prof. dr hab. Leszek Wdowiak.
Komisja egzaminacyjna wyróżniła pracę i wystąpiła o nagrodę do Rady Wydziału. Serdecznie gratulujemy.

bk

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.