ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Wywiad

PO DRUGIEJ STRONY KATEDRY

Tomasz Jagi jest absolwentem kierunku informatyka i ekonometria Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Otrzymał berło rektorskie za pracę dyplomową portal student.pl (był współautorem projektu). Obecnie należy do kadry dydaktycznej. I jak wynika, z przeprowadzonej ostatnio ankiety, z grona prowadzących zajęcia został najlepiej oceniony przez studentów.

- Jakie prowadzisz zajęcia i ze studentami jakich kierunków?

- Prowadzę zajęcia z laboratoriów komputerowych. Na kierunkach nie informatycznych są to zajęciach w ramach przedmiotów tj. podstawy informatyki, informatyka. Natomiast ze studentami z kierunku informatyka i ekonometria, spotykam się na zajęciach z wstępu do informatyki, języków modelowania systemów, baza danych, zarządzania zbiorami danych.

- Czy Twoim zdaniem studenci chcą się uczyć?

- Myślę, że każdy student próbuje znaleźć swój złoty środek i pogodzić naukę ze "studiowaniem". Studiowanie rozumiem jako korzystanie z życia studenckiego. Niektórzy bardziej skupiają się na tym "studiowaniu" a potem uczą się w wakacje.

- Czy łatwo osobie tak młodej - młodemu wykładowcy, zdobyć ich sympatię i autorytet?

- Na pewno łatwiej zdobyć sympatię niż autorytet. Już samo moje nazwisko budzi uśmiech na twarzy studenta, a jak się je jeszcze trochę poprzekręca to już jest całkiem wesoło. Nie tak dawno studiowałem i może dlatego łatwiej jest mi nawiązać kontakt ze studentami. W innych sytuacjach ten młody wiek już nie jest takim atutem. Pewnie niejedna osoba, podczas pierwszych zajęć, sobie pomyślała: co ten niewiele starszy, czasem młodszy człowiek, może wiedzieć więcej od mnie? Jakie on ma doświadczenie?

- Jak przygotowujesz się do zajęć, jak je prowadzisz?

- Ciągły postęp technologii informatycznych zmusza do ciągłego dokształcania. Należy uważać, by nie uczyć "historii informatyki". Staram się być na bieżąco i przygotowywać takie zadania, które zainteresują studenta i pozwolą mu lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Druga część pytania powinna być skierowana do studentów, ja staram się prowadzić zajęcia najlepiej jak potrafię.

- Co zdecydowało, wg Ciebie, że zostałeś przez studentów najlepiej oceniony z grona prowadzących?

- Nie wiem, ale co by to nie było, to myślę, że jest to nasz wspólny sukces. Dlatego, że najpierw jako student, potem jako prowadzący zajęcia czerpałem wzorce z tego środowiska akademickiego.

- Czy spodziewałeś będąc studentem, że znajdziesz się po tej drugiej stronie katedry?

- Nie myślałem o tym aż do końca studiów licencjackich. Wtedy Profesor dr hab. Wiesław A. Kamiński zapytał, czy nie zechciałbym podjąć tu pracy jako asystent stażysta (techniczny) a w przyszłości jako asystent w Katedrze Informatyki i Inżynierii Wiedzy. Byłem bardzo zaskoczony tą propozycją, chyba tak samo jak dzisiejszym wyróżnieniem.

- Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Rozmawiała Małgorzata Bzówka

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.