ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Klub Uczelniany AZS

PLEBISCYT

Przez prawie trzy miesiące studenci, absolwenci i kadra naszej uczelni mogą głosować na swojego kandydata na najlepszego sportowca Klubu Uczelnianego AZS. Wielki finał plebiscytu planowany jest na 21 marca.

Co zrobić, by wziąć udział w głosowaniu? Trzeba wyciąć i wypełnić kupon umieszczony w gazecie na stronie 3 i wrzucić go do urny umieszczonej na portierni w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22a. Właściwie wypełnione kupony (włącznie z danymi osobowymi) wezmą udział w losowaniu nagród. Na kuponie można wybrać (zaznaczyć) maksymalnie trzy osoby.

O miano "Najlepszego Sportowca Klubu Uczelnianego AZS 2005" walczy 14 studentów. Sekcję karate tradycyjnego reprezentują - Ilona Sakowicz, Małgorzata Rybak i Jakub Dąbek. Równie liczną reprezentację ma sekcja taekwon - do w osobach: Katarzyna Biesiekierska, Tomasz Jędruszczak i Andrzej Podolak. Agnieszka Koszuk i Radosław Żuławski są przedstawicielami sekcji piłki siatkowej a Katarzyna Uszyńska i Paweł Kirejczyk - sekcji strzeleckiej. Piłka nożna reprezentowana jest w składzie dwuosobowym - Łukasza Jakubczaka i Marka Turskiego. Niedawno powstałą sekcję sportów siłowych reprezentuje Gertruda Faber, a formalnie nieistniejącą sekcję lekkoatletyczną - Anna Ignaciuk. Laureat plebiscytu otrzyma nagrodę Rektora. Sportowiec, który uplasuje się na drugim miejscu - nagrodę Prezesa AZS, a trzecie miejsce na podium zostanie uhonorowane przez Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Dla osób głosujących w plebiscycie przewidziane są nagrody w postaci gadżetów reklamowych uczelni. Zachęcamy do głosowania. Niech wygra najlepszy.

mb

 
Agnieszka Koszuk   Radosław Żuławski
 
Andrzej Podolak   Tomasz Jędruszczak
 
Gertruda Faber   Ilona Sakowicz
 
Małgorzata Rybak   Katarzyna Uszyńska
 
Łukasz Jakubczak   Marek Turski
 
Katarzyna Biesiekierska   Anna Ignaciuk
 
Jakub Dąbek   Paweł Kirejczyk


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.