ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Rok 2005 zamykamy 29 numerem gazety. Był to rok pod wieloma względami szczególny dla naszej uczelni. Zdobyliśmy uprawnienia do prowadzenia kolejnego, siódmego już kierunku studiów licencjackich. Kierunek o nazwie zdrowie publiczne stworzy nowe możliwości zdobycia ciekawej pracy.

Szczególnie aktywnie w tym roku działał Klub Uczelniany AZS. Powstawały nowe sekcje. Bardzo aktywnie działały już istniejące, stąd pomysł uhonorowania tych najlepszych w formie plebiscytu. Zachęcam do udziału w głosowaniu czytelników biuletynu. To głosy studentów, absolwentów oraz kadry zadecydują, kto wygra Plebiscyt na Najlepszego Sportowca KU AZS. Finał głosowania planowany jest na marzec 2006 r,
Wspólnie zamykamy rok ciężkiej pracy. Dobry rok dla uczelni, chociaż bez udziału osób ważnych w Jej dotychczasowym życiu i działalności, Te wyjątkowe święta - Narodzenia Pana zmuszają nawet zatwardziałe serca do chwili zadumy i refleksji. Oświadczeń o wzajemnym szacunku i życzeń wszelkiej pomyślności.

Ja kończę ten rok jednym ważnym postanowieniem. Będę cieszyć się każdym, kolejnym dniem.

Małgorzata Bzówka

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.