ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

IX inauguracja roku akademickiego

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Za wybitne osiągnięcia naukowe, działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz organizacyjną nagrodzeni zostali pracownicy naukowo-dydaktyczni.

  1. dr hab. Marek Blaszke prof. WSZiA
   za wybitne osiągnięcia naukowe

  2. dr Krzysztof Mataczyński prof. WSZiA
   za opiekę naukową nad Studenckim Kołem Naukowym Fizjoterapii "Radiatus"

  3. dr Beata Nowak
   za działalność dydaktyczno-wychowawczą, 
   a w szczególności za opiekę naukową 
   nad Studenckim Kołem Naukowym Młodych Pedagogów

  4. mgr Katarzyna Ziomek Michalak
   za działalność organizacyjną oraz opiekę 
   nad Studenckim Kołem Naukowym Młodych Pedagogów

  5. mgr Jarosław Walczak
   za organizację obozów praktyczno-szkoleniowych 
   dla studentów kierunku fizjoterapia

  6. mgr Dawid Długosz
   za koordynację badań ankietowych nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim

  7. prof. dr hab. Andrzej Kwolek
   za znaczny wkład pracy w przygotowanie 
   i przeprowadzenie Konferencji Fizjoterapii 
   "Choroby metaboliczne a rehabilitacja"

  8. prof. dr hab. Jerzy Grossman
   za znaczny wkład pracy w przygotowanie 
   i przeprowadzenie Konferencji Fizjoterapii 
   "Choroby metaboliczne a rehabilitacja"

  9. dr hab. Wiesław Siwek prof. WSZiA
   za opiekę naukową i promocję prac studenckich

 2. Społeczna Rada Senatu przyznaje co roku absolwentom uczelni nagrody w postaci miniatury berła rektorskiego za najlepszą pracę dyplomową. Nagrody wręczył prezydent Zamościa Marcin Zamoyski, który jest przewodniczącym Społecznej Rady Senatu uczelni.

  • Renata Czerwieniec - (kierunek administracja) Temat pracy: "Decyzja administracyjna", promotor - dr prof. WSZiA Maciej Kierek, recenzent: dr Wojciech Orłowski

  • Marta Duda (kierunek fizjoterapia)
   Temat pracy: "Rehabilitacja w chorobie niedokrwiennej kończyn dolnych oraz sposoby ewentualnego zaapartowania", promotor - prof. dr hab. Wiesław Siwek, recenzent - dr Michał Słomian

  • Mateusz Gajos (kierunek informatyka i ekonometria)
   Temat pracy: "Animowany interfejs edytora grafiki rastrowej", promotor - dr hab. inż. prof. WSZiA Stanisław Paszczyński, recenzent - dr inż. Jan Andreasik

  • Marta Kowalczuk (kierunek fizjoterapia)
   Temat pracy: "Analiza socjodemograficzna pacjentów - mieszkańców miasta Zamościa hospitalizowanych z powodu niewydolności serca", promotor - dr hab. prof. WSZiA Andrzej Kleinrok, recenzent - dr n.med. Paweł Dąbrowski

  • Joanna Raczkiewicz (kierunek fizjoterapia)
   Temat pracy: "Ocena wpływu wysiłku na podstawowe parametry krążenia", promotor - prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, recenzent - dr Michał Słomian

  • Marzanna Sendrowicz (kierunek fizjoterapia)
   Temat pracy: "Metody i formy pracy z osobami z zespołem Downa ", promotor - prof. dr hab. Jerzy Grossman, recenzent - dr Paweł Targosiński

  • Grzegorz Sznajder (kierunek fizjoterapia)
   Temat pracy: "Występowanie wad postawy wśród dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w kolejnych etapach edukacyjnych w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie ", promotor - prof. dr hab. Andrzej Kwolek, recenzent - dr Paweł Targosiński

  • Agnieszka Korkosz (kierunek fizjoterapia) -
   Temat pracy: "Rehabilitacja chorych po przebytym udarze mózgu", promotor - prof. dr hab. Wiesław Siwek, recenzent - prof. dr hab. Jerzy Grossman.

 3. Nagrody za prace dyplomowe ufundowały również instytucje współpracujące z uczelnią:

  • Dorota Wawrzusiszyn otrzymała nagrodę za pracę dyplomową pt. "Działalność społeczno-gospodarcza Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Zamościu w latach 1995 - 2005", napisaną pod kierunkiem dr Andrzeja Pakuły. Nagrodę ufundowała Zamojska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Zamościu.
   Nagrodę wręczał wiceprezes zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej w Zamościu, Edmund Nieckarz.

  • Ewelina Rycak otrzymała nagrodę za pracę dyplomową pt. "Działalność społeczno-ekonomiczna organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu", napisaną pod kierunkiem dr. Andrzeja Pakuły. Nagrodę ufundowała Fundacja Samodzielnego Publicznego szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Nagrodę wręczył Jerzy Derkacz, zastępca dyrektora szpitala papieskiego w Zamościu.

 4. Najlepsi absolwenci uczelni, za bardzo dobre wyniki w nauce podczas całego okresu studiów, otrzymali dyplomy z wyróżnieniem, czyli tzw. błękitne dyplomy. Nagrody wręczył rektor Jan Andreasik.

  • Katarzyna Nowosad, absolwentka administracji dziennej

  • Marta Duda, absolwentka fizjoterapii dziennej

  • Joanna Raczkiewicz, absolwentka fizjoterapii zaocznej

  • Wiesława Jabłońska, absolwentka fizjoterapii zaocznej

  • Urszula Abramowska, absolwentka fizjoterapii dziennej

  • Justyna Flis, absolwentka administracji zaocznej

  • Agnieszka Łukasik, absolwentka fizjoterapii dziennej

  • Bożena Puzia, absolwentka fizjoterapii zaocznej

  • Lucyna Telesz, absolwentka fizjoterapii zaocznej

  • Agnieszka Korkosz, absolwentka fizjoterapii dziennej

  • Agnieszka Kopaczyńska - Wojniak, absolwentka ekonomii zaocznej

  • Agnieszka Janowska, absolwentka fizjoterapii zaocznej

  • Ewa Kalicka, absolwentka fizjoterapii zaocznej.

 5. Szczególne wyróżnienie, w postaci stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymało czworo studentów uczelni. Za szczególne osiągnięcia w nauce i działalność na rzecz społeczności akademickiej stypendia otrzymali:

  • Monika Pałczyńska - kierunek pedagogika

  • Agnieszka Pakuła - kierunek pedagogika

  • Elżbieta Sarzyńska - kierunek pedagogika

  • Grzegorz Zieliński - kierunek informatyka
   i ekonometria

  Dyplomy wręczył wojewoda lubelski Andrzej Kurowski.

 6. Uczelnia promuje najlepszych studentów, poprzez stypendia uczelniane, ale również stara się o pozyskiwanie stypendiów z zewnątrz. Studenci WSZiA otrzymali już po raz kolejny stypendia z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.


  Kierunek informatyka i ekonometria

  • Rafał Poninkiewicz

  • Grzegorz Zieliński

  • Piotr Makowiecki

  • Łukasz Fedczyszyn (nieobecny)

  Kierunek ekonomia

  • Aneta Pastuszka

  • Ewelina Korga

  • Katarzyna Zieleniucha

  • Wojciech Trusz

  • Arkadiusz Wróbel

  • Iryna Bondarczuk

  • Barbara Kolbus (nieobecna).

 7. Wśród nagrodzonych są studenci I roku, którzy otrzymali "stypendia na dzień dobry". W ramach tego systemu stypendialnego studenci studiują bezpłatnie przez pierwszy semestr.

  Kierunek administracja

  • Małgorzata Dziuba

  • Andrij Kornijczuk

  • Olena Zinczuk

  Kierunek ekonomia

  • Natalia Kwiatkowska

  • Michał Szkiryniec

  Kierunek informatyka i ekonometria

  • Adam Wypych

  Kierunek fizjoterapia

  • Adam Topolski

  • Małgorzata Duda

  • Agnieszka Góra

  • Alicja Mazur

  • Magdalena Kulas

  Kierunek pedagogika

  • Joanna Kopeć

  • Patrycja Mulawa

  • Kamila Poździk.

 8. Za działalność organizacyjną na rzecz uczelni nagrodzeni zostali również starostowie poszczególnych lat:

  • Lidia Iwaniak - 3. semestr administracji zaocznej

  • Krzysztof Paszko - 5. semestr administracji zaocznej

  • Karolina Latawiec - 5. semestr informatyki i ekonometrii dziennej

  • Kamil Organista - 5. semestr fizjoterapii dziennej

  • Barbara Gliwska - 5. semestr fizjoterapii SUM

  • Czesław Furmanek - 5. semestr pedagogiki zaocznej

  • Marek Kułacki - 5. semestr administracji zaocznej.

 9. Za wybitne osiągnięcia sportowe nagrodę Rektora i Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymała Ilona Sakowicz, studentka fizjoterapii. Ilona zdobyła złoty medal w II Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.