ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Nasi w Brukseli

ETYK EUROPEJSKI

Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki w naszej uczelni, jako jedyny z Polski, został członkiem Europejskiej Komisji Etycznej do spraw Oceny Etycznych Postępów w Nauce i Nowych Technologii przy Parlamencie Europejskim.

Prof. Krzysztof Marczewski, ordynator oddziału wewnętrznego z nefrologią Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, jest również pracownikiem naukowym AM w Lublinie. Jako kierownik Zakładu Etyki, kształci studentów wydziałów lekarskiego, stomatologii, farmacji i pielęgniarstwa w zakresie etyki, etyki zawodowej, filozofii i bioetyki.

Europejska Komisja Etyczna działa od 1997 r. Jest organem opiniotwórczym Parlamentu Europejskiego. Członkowie komisji pracują społecznie. Zwraca im się tylko koszty przejazdu i pobytu w Brukseli. Jej skład zmienia się co cztery lata.

Red.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.