ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Graduacje 2005 r.

BIRETY W GÓRĘ

30 listopada, z rąk dziekana prof. dr. hab. Krzysztofa Marczewskiego dyplomy licencjackie otrzymali absolwenci fizjoterapii w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. W połowie listopada uroczystość graduacji świętowali absolwenci ekonomii, informatyki i ekonometrii oraz administracji. Symboliczną lampką szampana i zaproszeniem do dalszej współpracy uczelnia pożegnała swoich wychowanków.

- Przez te trzy lata staliście się innymi ludźmi, choć niewiele zmieniło się w waszym wyglądzie - żartował podczas uroczystości prof. Krzysztof Marczewski. Podkreślał, jak ogromne znaczenie w pracy zawodowej fizjoterapeutów ma profesjonalizm i życzliwość dla pacjenta. Obecny na uroczystości kanclerz dr Bogusław Klimczuk, składając gratulacje, zachęcał do stałego kontaktu i współpracy z uczelnią.

- Dziękuję za wszelką pomoc w zdobywaniu wiedzy władzom i pracownikom uczelni. A swoim koleżankom i kolegom życzę sukcesów oraz satysfakcji w wykonywaniu niełatwej pracy, jaką jest niesienie pomocy osobom chorym - w imieniu absolwentów powiedziała Elżbieta Tokarska, starościna roku.

W tym roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu studia licencjackie ukończyło ponad 500 osób z kierunków: informatyka i ekonometria, ekonomia, administracja i fizjoterapia.

- Państwa wysiłek włożony w naukę to również w jakiejś cząstce sukces uczelni. Proszę o nas nie zapominać, odwiedzać szkołę, korzystać z innych form kształcenia, które uczelnia oferuje. Również informować o swoich dokonaniach i sukcesach zawodowych, a takich na pewno nie zabraknie - przekonywał (23 listopada br.) prorektor ds. nauczania dr Mieczysław Kowerski. Do gratulacji i życzeń dołączył się również prorektor Bogdan Kawałko.

Absolwenci informatyki i ekonometrii, ekonomii oraz administracji kontynuują studia magisterskie m.in. w Lublinie, Rzeszowie i Radomiu. 

Fizjoterapeuci, w dużej części, kontynuują naukę w swojej rodzimej uczelni. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, jako jedyna uczelnia niepaństwowa w kraju, posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. 

Za rok, ukończą studia pierwsi absolwenci kierunku pedagogika.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.