ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

NAJPILNIEJSI STUDENCI

12 października inaugurację roku akademickiego mają najpilniejsi studenci naszej uczelni. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczną zajęcia o godz. 13.30 w Collegium Novum.

W tym roku wykład inauguracyjny zostanie wygłoszony przez prof. Ryszarda Szczygła z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Temat - “Jan Zamoyski w czterechsetlecie śmierci”. Na spotkaniu, poprowadzonym przez Zofię Piłat, prezesa Towarzystwa Renesans, zostanie również omówiony program działań uniwersytetu w roku akademickim 2005/ 2006.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzesza ponad stu studentów młodych duchem i chęcią poznawania świata, zdobywania ciągle nowych doświadczeń i wiedzy.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.