ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Zamojskie dni aktywności studenckiej

TARGI PRACY

Kończysz studia i nie wiesz co dalej? Myślisz o własnej firmie i nie wiesz od czego zacząć? Przyjdź na Targi Pracy “Zamojskie dni aktywności studenckiej”.

Impreza odbędzie się 27 października 2005 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w budynku Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22 a (rozpoczęcie - godz. 10.00).

Uczestnicząc w Targach, będziesz mógł dowiedzieć się, czy każdy może zostać przedsiębiorcą, skąd wziąć pieniądze na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w realiach gospodarki rynkowej, jaki wpływ na karierę zawodową ma udział w stypendiach zagranicznych.

Ponadto uczestnicy Targów będą mogli spotkać się z zaproszonymi pracodawcami, poznać stawiane im wymagania i procedury rekrutacyjne, odbyć wstępną rozmowę kwalifikacyjną, zostawić swoje dokumenty aplikacyjne.

Targi pracy są elementem realizowanego przez Biuro Karier i Certyfikacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu projektu “Aktywni na rynku pracy”. Są współfinansowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów “Pierwsza Praca”.

Głównym celem realizowanego projektu jest umożliwienie dostępu studentom i absolwentom uczelni wyższych do udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach zwiększających szansę na podjęcie pracy lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Karier i Certyfikacji WSZiA przy ul. Akademickiej 4 w Zamościu /pok. 31/, tel. (084) 638 26 31. e-mail: biurokarier@wszia.edu.pl, www.biurokarier.wszia.edu.pl 

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.