ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

15 Festiwal Sztuk Intuitywnych

SZAMAŃSKIE DŹWIĘKI

Fortalicje zaskoczyły nie po raz pierwszy, ale po raz 15. Zamiast szamana na początek festiwalu uczestnicy sesji teoretycznej usłyszeli didżejów i ich sposób przetwarzania muzyki. A wszystko to tradycyjnie, po raz czwarty, miało miejsce w murach Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu (29 – 30 lipca br.)

Prezentacje festiwalu podzielono na dwie odrębne sesje: teoretyczną, współorganizowaną przez Wyższą Szkolę Zarządzania i Administracji oraz performatywną. Ta druga jest dziełem Bożeny i Pawła Dudzińskich, aktorów teatru Performer. W tym roku festiwal gościł  m.in. artystów z Japonii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Tematem przewodnim sesji teoretycznej był "Spektakl jako instalacja mentalna". Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. ksiądz, filozof, astrolog i szaman. Wykłady odbywały się (codziennie o 10) w Collegium Novum WSZiA, przy ul. Sienkiewicza 22 a. Sesja performatywna, spektakle z wykorzystaniem ruchu, dźwięku i ognia odbywały się wieczorami w Kazamacie, obok kościoła o.o. redemptorystów oraz na Rynku Wielkim.

Sophie Cournede (Toulouse)

- Tancerz ma trzy osobowości – jedną z nich jest jego wnętrze, drugą - obserwator swojego tańca, trzecia osobowość to ktoś, kto obserwuje taniec z góry, z  pewnej perspektywy, której do końca nie rozumie. Joga jest narzędziem w kształtowaniu ciała, nie inspiracją dla tańca . Inspiracją dla Sophii jest taniec butoh.

Steve Harris (Londyn)

- Gram, żeby zmienić świat. Nikt nie zauważy, że ktoś przeniósł ziarnko piasku z pustyni Sahara w inne miejsce. Ale to już jest zmiana. Tworząc muzykę przemieszczam się w krainę szczęścia. Sam ze sobą spędzam czas, skupienie i przygotowanie ma ogromne znaczenie dla mnie w tworzeniu utworów.

Ks. Krzysztof Guzowski (Lublin)

Doskonałe „ja” jest skazane na samounicestwienie. Wymiana doświadczeń, spotkania z ludźmi pogłębiają wiedzę o sobie samym. Kontakt, relacje „ja i ty” ubogacają obie strony. Każda kultura jest pomocą w zbliżeniu i poznaniu podobnej kultury, ale pozwala zrozumieć całkowitą odrębność cywilizacji innego świata.

Pierwsze doświadczenie jakie mamy – to doświadczenie twarzy drugiego człowieka.

Człowiek jest terrorystą, póki nie wyjdzie poza własny świat. Zwykle chcemy, aby druga osoba, która kochamy, albo wydaje nam się, że ja kochamy, odzwierciedlała nasze „ja”, przyjmowała te same wartości itd. Prawdziwa miłość do drugiej osoby polega na przyzwoleniu życia własnym życiem osobie drugiej – i wtedy to życie ubogaca obie strony.

Gennady Tchamzyryn (Tuwa)

- Szaman słucha dźwięków przyrody i wykorzystuje do tworzenia muzyki i pieśni na tyle specyficznej, że leczy ludzi. Szaman nie używa słów. Śpiew szamana dojrzewa, w ciągu lat praktyki. A to czy ktoś zostaje szamanem czy nie zależy w dużej mierze od rodzinnych uwarunkowań i wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Świat ma trzy strefy – ziemi, powietrza i kosmosu. Ma duchy pomocnicze, które pomagają przy leczeniu. Mongolska tradycja szamańska opiera się na duchach ziemi.

Drzewo szamana to modrzew. Specjalnie wybrane przez szamana. Osoby chore i  mające kłopoty zawieszają szmatki na gałęziach modrzewia. Szmatki uosobiają te kłopoty, wieszając je na drzewie, pozbywamy się ich.

Paweł Dudziński (Bondyrz)

Sztuka improwizowana leczy, powoduje przepływ energii. Artysta jest przekaźnikiem energii boskiej, kosmosu.

5 min tańca butoh to jest 1000 lat. Butoh jest inspiracją dla tancerzy Perfomer. Tancerz tworząc nie zamyka się w sobie, przekazuje energię obserwatorom, stara się z nimi nawiązać kontakt. Sprawić by współodczuwali jego wrażenia.

Robert Millin (Dijon)

Pejzaż to nie tylko obraz, ale również dźwięki. Twarze ludzkie. Żeby narysować, namalować pejzaż, muszę rozmawiać z ludźmi o ich pracy i życiu.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.