ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 


Zespół z Zamościa przygotował dwa wystąpienia na sesję plakatową. fot. arch rs
Katedra Fizjoterapii

XI SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI

W dniach 8-10 września 2005 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się coroczne spotkanie naukowe środowisk zajmujących się rehabilitacją. Zaszczyt i trud organizacji spoczął na barkach Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, a tematem wiodącym spotkania była rehabilitacja po protezoplastykach stawów oraz rehabilitacja w kręgozmykach.

W obradach uczestniczyli pracownicy Oddziału Rehabilitacji SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz studenci fizjoterapii z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Przygotowana przez Studenckie Koło Naukowe, a wygłoszona przez Martę Szykułę praca pt. “Rehabilitacja pacjentów po urazie wielonarządowym” zdobyła wyróżnienie i I miejsce w sesji studenckiej. Nad przygotowaniem pracy merytoryczny nadzór sprawował opiekun koła naukowego dr n. med. Krzysztof Mataczyński, profesor WSZiA.

Równie interesująca okazała się praca “Wykorzystanie elementów biomechaniki w postępowaniu rehabilitacyjnym po protezoplastyce biodra”, przedstawiona przez lek. Rafała Sapułę, podczas sesji plenarnej. Prezentacja ta stała się pretekstem do ożywionej dyskusji na temat metod fizjoterapii w przykurczu zgięciowym stawu biodrowego po przebytej protezoplastyce. Wystąpienia pogratulował autorom prof. Andrzej Seyfried, nestor polskiej i światowej rehabilitacji.

Oprócz prezentacji w sesjach plenarnych, zespół z Zamościa przygotował dwa wystąpienia na sesję plakatową. Były to prace pt.: “Opis przebiegu choroby u pacjentki z dyskopatią w odcinku szyjnym kręgosłupa leczonej protezą krążka międzykręgowego” oraz “Możliwości usprawniania pacjentów po urazowym złamaniu kręgosłupa w odcinku Th-L, bez uszkodzenia struktury rdzenia kręgowego”. Obie prace zaprezentował dr n. med. Krzysztof Mataczyński. Szczególne zainteresowanie wzbudził pierwszy z plakatów, zważywszy na fakt, iż zabiegi protezoplastyki krążka międzykręgowego i metody usprawniania po tych zabiegach należą do rzadkości w naszym kraju.

Należy podkreślić, iż poza wyżej wymienionymi osobami, w przygotowaniu wszystkich prac uczestniczyli również: mgr Andrzej Molas, lek. Dariusz Czochrowski oraz lek. Dariusz Gwizdak.
rs


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.