ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

SONET
JANUSZOWI RÓŻYCKIEMU

Nie było celem wspinać się na szczyty,
Choć funkcje godnie piastował z honorem.
Realizując swe wizje z uporem,
Obce mu były doraźne zaszczyty.

Miał własną wizję dla Polski i ludzi,
W której to człowiek zawsze był podmiotem.
Łączył ją z pracą i zapału wzlotem,
Co dziś uznanie najgłębsze w nas budzi.

Niech Jego przykład w serc naszych działania,
Wprowadzi zapał godny poświęcenia,
A rzeczywistość na lepszą odmienia,
Zamknięte serca dla innych odsłania.

Nie chodził drogą we wzburzonym świecie,
Gdzie fałsz, obłuda cel szlachetny gniecie.

Eugeniusz Cybulski
Zamość, dnia 3 września 2005 r.

Pani Zofii Różyckiej wiersz ten ofiaruję
- autor

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.