ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 


Profesorowie Stefan Miler i Michał Pieszko wspominani byli jako wielcy patrioci fot. mb
Galeria Akademicka

REGIONALIŚCI

Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, w ramach prowadzonej Galerii Akademickiej, rozpoczyna cykl wystaw poświęconych ludziom, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla propagowania Zamojszczyzny.

Regionaliści, bo tak o nich się mówi, to znawcy i miłośnicy regionu, to ci którzy zachwycili się historią swojej małej ojczyzny i podejmują różnorakie inicjatywy związane z upamiętnianiem tej historii, jej spisaniem, zbieraniem pamiątek oraz upowszechnianiem posiadanej wiedzy.

Andrzej Kędziora w “Encyklopedii miasta Zamościa” za ojca zamojskich regionalistów uznaje, mało komu znanego, ks. Mikołaja Kulaszyńskiego, wikariusza zamojskiej Kolegiaty, współtwórcę monumentalnego dzieła “Zamość i jego instytucje pod względem religii, oświaty i dziejów krajowych” (1862 r.). Jako autor pracy, która nigdy nie ukazała się drukiem, figuruje krakowski historyk Mieczysław Potocki. Ks. Kulaszyński, po 6 latach zgłębiania zamojskich archiwów, dostarczył M. Potockiemu wypisy, które ten usystematyzował. Sam pozostał w cieniu, choć to dzięki jego pracy, wytrwałości, umiejętności poszukiwań, a nade wszystko fascynacji i bezinteresownemu wysiłkowi, dzieło mogło powstać.

Listę regionalistów, którym poświęcone będą wystawy, otwierają Michał Marian Pieszko i Stefan Miler, profesorowie zamojskich szkół średnich. Wybór postaci związanych z Zamościem wynika z faktu, iż bieżący rok ogłoszony został przez Radę Miasta jako “Rok Zamościa 2005”. Tym samym wystawa wpisuje się w obchody “Roku Zamościa 2005”.

Na ekspozycji znajdują się: dokumenty, fotografie, kartki pocztowe, afisze, pamiątki oraz wydawnictwa związane z Michałem Pieszką i Stefanem Milerem ze zbiorów: Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Archiwum Państwowego w Zamościu, Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Andrzeja Kędziory i Jerzego Marszyckiego (kolekcja zdjęć i dokumentów związanych ze Stefanem Milerem).

W przygotowaniu wystawy korzystano z opracowań: G. Brzęk, Prof. Stefan Miler i Jego dzieło w: “Przegląd Zoologiczny” XXXII, 3 (1988), J. Feduszka, Michał M. Pieszko, Zamość 1990, A. Kędziora, Encyklopedia miasta Zamościa, Chełm 2000, J. Feduszka, Michał Marian Pieszko (1890-1969) jako historyk i popularyzator wiedzy o Zamościu, w: Sylwetki twórców Muzeum Zamojskiego, Zamość 2001.

Wystawie towarzyszyło spotkanie “WSPOMNIENIA O PROFESORACH”, zorganizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu i Bibliotekę Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, z udziałem profesorów, wychowanków i uczniów I LO w Zamościu. Na wspomnienia o profesorach przybyła rodzina Stefana Milera - Małgorzata Wójcicka i Zbysław Lewiński (dzieci Grażyny Milerówny), Ewa Nierojewska i Jolanta Ołdak (córki Stefka Milera) z rodzinami oraz profesor Julia Rodzikowa, która pracowała
z profesorami. Spotkanie odbyło się 27 września 2005 r.

Danuta R. Kawałko

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.