ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

POŻEGNANIE

W imieniu założyciela Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Centrum Promocji Badań i Ekspertyz “POMOST” żegnamy Cię Januszu. Odszedłeś od nas w tak młodym wieku, pełen oryginalnych pomysłów.

Twoje pragmatyczne podejście do problemów oraz zdolność zawierania kompromisów związały nas już od zarania powstania szkoły, tj. od 1997 roku.

Pełniłeś odpowiedzialną funkcję, najpierw wicekanclerza, następnie kanclerza WSZiA w Zamościu. Pracowałeś również w roli nauczyciela akademickiego.

Twoja praca i oddanie doprowadziły do rozwoju uczelni. Miernikiem tego rozwoju jest chociażby bogata oferta dydaktyczna co do ilości kierunków studiów oraz wysoka jakość procesu dydaktycznego.

Pozostaniesz w naszej pamięci jako człowiek prawy, życzliwy i pomocny innym, racjonalny i zrównoważony, lubiany przez pracowników i studentów.

Łączymy się w smutku z rodziną i najbliższymi.

Mowa wygłoszona podczas mszy św. w intencji śp. Kanclerza Janusza Różyckiego w Katedrze zamojskiej w dniu 3 września 2005 r. przez profesora Stanisława Wieczorka.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.