ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Sukcesy absolwentów

PIERWSZA PRACA

Rozmowa z Katarzyną Świtek, absolwentką ekonomii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Kasia była bardzo dobrą studentką, ucze-stniczyła w życiu naukowym uczelni, odbywała staż w Belgii w ramach programu Leonardo da Vinci.

- Jak to się stało, że trafiła Pani do tak szacownej firmy, jak Deutsche Bank?

- Informację, że potrzebują kogoś do pracy dostałam od znajomego, który mnie polecił. W ciągu tygodnia od otrzymania informacji o wakacie, byłam już na rozmowie kwalifikacyjnej, która dla obu stron zakończyła się pomyślnie. Miałam dwa tygodnie na spakowanie walizek i przeprowadzkę do stolicy. To była szybka decyzja, co nie znaczy jednak, że nieprzemyślana.

- Jaką pracę Pani wykonuje?

- Pracuję w dziale CUSTODY DB (bank depozytariusza). Do moich podstawowych obowiązków należy wycena aktywów funduszy inwestycyjnych i ich jednostek uczestnictwa.

- Czy studia przyczyniły się do zatrudnienia? Jeśli tak, to w jakim stopniu i co miało największy wpływ?

- To, że mam dyplom z ekonomii było podstawą do zatrudnienia, bo do pracy przyjmują, przynajmniej teoretycznie, na podstawie wiedzy i zdobytych doświadczeń. Z tym drugim u mnie było krucho, więc zasugerowano się moją wiedzą. W zespole wyceny jestem najmłodsza.

- Czy praktyki zagraniczne pomogły Pani przy znalezieniu pracy?

- Z pewnością taki zapis w CV był moim atutem. Nie powiem, że jedynym i że tylko to zadecydowało o stopniu mojej przydatności do wykonywania tej pracy, ale to zawsze robi wrażenie. A że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe było skromne, zagraniczne praktyki były mile widziane.

- Który z przedmiotów realizowanych na studiach jest dla Pani w tej chwili najbardziej przydatny?

- Zdecydowanie rachunkowość i wszystkie te, które poruszały kwestie rynku i giełdy. Moim chlebem powszednim są teraz instrumenty finansowe, notowania na giełdzie. Ponadto obecnie studiuję ekonomię ze specjalizacją “finanse i rynek finansowy”, co nie było bez znaczenia dla osób mnie rekrutujących.

- Czy jest Pani zadowolona z pensji w Deutsche Banku?

- Płacą dobrze. Może jeszcze nie bardzo dobrze, ale jak na pierwszą porządną pracę to całkiem przyzwoicie. Szczerze mówiąc, to nie spodziewałam się takiej kasy na początek. Fakt, że to Warszawa, ale jestem w stanie sama się tu utrzymać, zapłacić za studia, a i na małe szaleństwa wystarcza.

- Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

Rozmawiała Małgorzata Bzówka

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.