ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Katedra Pedagogiki

NA TOPIE

Koło Młodych Pedagogów to aktywność studentów w ramach:

  • sekcji naukowej (realizowanie badań diagnostycznych, uczestnictwo w konferencjach naukowych),

  • sekcji radiowej Pomocna Dłoń (prowadzenie audycji radiowych o problematyce społecznej),

  • wolontariatu (organizowanie akcji charytatywnych, pomoc potrzebującym, zdobywanie doświadczenia w pracy pedagogicznej).

Praktyka pedagogiczna w Zakładzie Karnym daje możliwość zdobycia doświadczenia w pracy resocjalizacyjnej (warsztaty komunikacji interpersonalnej, Dyskusyjne Koło Filmowe, Dyskusyjne Koło Literackie, nauka języka angielskiego, prelekcje).

Osiągnięcia studentów: stypendium w Belgii (Gent) w ramach wymiany międzynarodowej, II i III miejsce w konkursie Primus Inter Pares (finał WSZiA), udział w seminariach i konferencjach naukowych oraz publikacje w Pracach Studenckich Kół Naukowych, Studiach i Materiałach Zamojskich.

Zajęcia w formacji tanecznej Abakus,

Uczestnictwo w sekcji strzeleckiej oraz taekwon-do Akademickiego Klubu Sportowego,

Rajd rowerowy i spływ kajakowy - integracja w ramach Duszpasterstwa Akademickiego,

Wiosna Studencka 2005 - występ zespołu studenckiego LIBIDO, wybory miss studentek,

Spotkania integracyjne studentów ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

Wieczorek poetycki studentki 5 LPD,

Współpraca z Radą Samorządu Studentów WSZiA,

Współredakcja Reaktywacji - czasopisma studenckiego.

K. P.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.