ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Od redaktora naczelnego

Długo zastanawiałam się, czy okładkę gazety, 28. numeru, nie poświęcić śp. Zmarłemu Kanclerzowi Januszowi Różyckiemu. Chodziły mi po głowie pomysły związane z ceremonią pogrzebową. Ale po namyśle, zrezygnowałam z tego. Jestem przekonana, że Kanclerz nie chciałby, aby Jego odejście zostało w ten sposób przekazane.

Kanclerz był niezwykłym człowiekiem. Jako szef – zawsze wyrozumiały i mający czas na rozmowy, narzekania, dyskusje. Otwarty na ludzi. Zawsze, nawet jeśli się z czyimiś poglądami nie zgadzał, miał ogromny szacunek dla osoby, która te poglądy wypowiadała. Bardzo pracowity i do końca swoich dni zaangażowany w działalność uczelni. Takim Go będziemy pamiętać i wspominać. Dlatego też nie ma w tym numerze zdjęć z jego ostatniego pożegnania, ostatniego spotkania z pracownikami uczelni, ostatniej zbiórki ze strażakami. Jest natomiast Kanclerz w gronie przyjaciół, podczas swojej pracy i rozmów ze studentami. I chociaż już nigdy pracownicy działu marketingu, którym kieruję, nie usłyszą słów Kanclerza, wypowiadanych z lekkim uśmieszkiem: „Witam markietanki płci obojga”, wierzę, że stamtąd, gdzie w tej chwili jest, czuwa nad nami i na swój sposób będzie pomagał wszystkim, którzy pracują w naszej szkole.

Małgorzata Bzówka

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.