ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Wspomnienia o Kanclerzu

NURTÓW MIJANIA NIE ZATRZYMASZ

Jest ich wiele.
Wciąż rośnie świat, pod każdą ludzką śmierć podchodząc wyżej wezbrany
każdym wejściem w orbitę myśli niepowtarzalnych atomów:
(gdy tętnem swego serca zapamiętywa się w nurtach mijającego stworzenia,
umiera człowiek - wyższy niż świat wzbierający -
upada poniżej wszystkiego, co dźwigał na sobie i wokół siebie jako “świat”,
staje się mniejszy odejściem, zasypany w osnowie stworzenia znowu
prochem niepowtarzalnych atomów, w których przemija nadal -
już nie ON,
ale Świat,
który rośnie na zgliszczach człowieka).

Karol Wojtyła
fragment “Misterium Paschale”

Kiedy przychodzi pora wspominać Kogoś Kto odszedł, można opisywać różnorodne sytuacje, zdarzenia, chwile spędzone razem.
Idąc jednak za nurtem myśli Wielkiego Papieża Jana Pawła II chciałbym na chwilę zastanowić się nad tym, ile zyskał ów “świat”, czyli nasza akademicka społeczność, a zarazem społeczność miasta Zamościa “pod Jego ludzką śmierć podchodząc wyżej wezbrany”?

Pamiętam dżdżystą jesień 1997 roku. W budynku Instytutu Nauk Rolniczych na ulicy Szczebrzeskiej przeprowadzałem wraz z założycielem naszej uczelni prof. Tadeuszem Pomiankiem rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko wicekanclerza z nieznanym nam kandydatem Januszem Różyckim. Zaczynaliśmy tworzenie uczelni od “całkowitego zera”. W podnajmowanych budynkach, z potężnymi problemami kadrowymi. Wiedzieliśmy tylko, że posiada spore doświadczenie w administracji państwowej. Ale samo doświadczenie nie wystarcza, aby zorganizować sprawnie działającą uczelnię wyższą. Tu należało mieć ludzi, którzy zrealizują szereg celów strategicznych.

Świętej Pamięci Janusz był człowiekiem, który z ogromną determinacją zajął się tworzeniem systemu administracyjnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Ta ponadczasowa wartość dodana, którą pozostawił po sobie to właśnie system administracyjny, którego jakość odpowiada certyfikacji ISO 9001:2000. To system administracyjny, który stanowi fundament uczelni.

W układ strukturalny, który przecież się zmienia, modyfikuje, wprowadził cechy swojej osobowości: - odpowiedzialność - zawsze można było na niego liczyć, nie zawiódł nigdy w nawet najtrudniejszych momentach, w których należało podejmować trudne decyzje, - lojalność - jako wicekanclerz, a później kanclerz był w pełni lojalny wobec rektora, władz założycielskich, w uczelni nigdy nie występowały napięcia kadrowe, spory lub konflikty personalne. Tu każdy wiedział, co należy do jego kompetencji i zakresu odpowiedzialności, - zaradność i gospodarność - był prawdziwym gospodarzem. Jego obecność nawet w trudnych chwilach ostatnich dni Jego życia była dla nas wszystkich świadectwem silnego charakteru prawdziwego menedżera, kierownika zespołu, - sprawność działania - to cecha, którą przekazał całej administracji uczelni, mamy szereg pozytywnych opinii profesorów, gości odwiedzających uczelnię, pracowników uczelni, którzy przyjeżdżają tu pracować z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych, opinii studentów, szczególnie tych, którzy studiowali w różnych uczelniach, - wierność zasadom - postępował zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości, był przykładem przestrzegania zasad moralnych i etycznych, był wymagającym przedstawicielem pracodawcy w stosunku do kadry naukowej, dydaktycznej, administracyjnej i studentów, - służenie dobru publicznemu “pro publico bono” - uczestniczył i był inicjatorem szeregu przedsięwzięć kulturalnych uczelni na rzecz miasta i regionu, np. festiwalu “Sacrofilm” w zakresie organizacji serii wykładów w naszej uczelni, - serdeczność - pomimo wyczuwalnego dystansu, jaki zawsze zachowywał w stosunku do współpracowników, traktował wszystkich bardzo serdecznie, przyjaźnie, tworzył warunki dobrej współpracy w całym zespole administracji uczelni.

Lista cech osobowości Kanclerza Janusza Różyckiego jest znacznie dłuższa i inni współpracownicy ją wydłużą, ale powyższe uznałem za najbardziej istotne dla całego systemu zarządzania uczelnią.

est zapis jego obecności wśród nas, taki zapis, którego nikt nie wymaże.

Wielki Papież pisze:

Misterium paschale-
tajemnica Przejścia,
w której
jest odwrócony porządek mijania,
gdyż przemija się od życia ku śmierci -
takie jest doświadczenie i oczywistość taka.
Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu
jest tajemnicą.
Tajemnica - to zapis głęboki
dotychczas nie odczytany do końca,
poczuwany, niesprzeczny z istnieniem
(czyż nie bardziej sprzeczna jest śmierć?).
Jeśli Ktoś odsłoni ten zapis
i odczyta, i sprawdzi na sobie,
i PRZEJDZIE -
wówczas dotykamy śladów i przyjmujemy sakrament, w którym pozostał
Ten, co odszedł…
i przemijając nadal ku śmierci, trwamy
w przestrzeni tajemnicy.

Karol Wojtyła Fragment
“Misterium Paschale”
“Odsłonić zapis….”

Jan Andreasik
Rektor Wyższej Szkoły
Zarządzania i Administracji w Zamościu

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.