ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

IX Inauguracja roku akademickiego

KONIEC STUDENCKICH WAKACJI

Uroczyste Gaudeamus rozbrzmi w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji 18 października br.

Studenci do pracy

Zajęcia w naszej uczelni rozpoczęły się już w połowie września. Pierwsze wykłady odbyły się na Wydziale Zarządzania i Administracji. Tydzień później, 22 i 23 września zajęcia rozpoczęli studenci Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki. Podczas tegorocznej rekrutacji ponownie największym zainteresowaniem cieszyła się fizjoterapia. Na tym kierunku uczelnia nie ma wolnych miejsc. Ale nie jest to bez przyczyny. Pozytywna opinia Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozwoliła na utworzenie w WSZiA studiów magisterskich na tym kierunku. Dobra kadra, świetnie przygotowane laboratoria fizjoterapeutyczne, w Zamościu oraz w Centrum Praktyk w Kielnarowej, współpraca ze szpitalem “papieskim” - to wszystko sprawiło, że kierunek jest wizytówką zamojskiej uczelni. Obecnie jest to jedyna uczelnia niepaństwowa w kraju posiadająca uprawnienia magisterskie, stąd studenci, którzy kształcą się na tym kierunku przyjeżdżają z różnych stron kraju. Najwięcej z województw lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Szczęśliwa piętnastka

W tym roku w systemie studiów dziennych i zaocznych rozpocznie studia ponad 1000 nowych studentów. Najlepsi, szczęśliwa dwunastka, reprezentanci wszystkich kierunków w WSZiA, otrzymali stypendia na dzień dobry. Dzięki dużej ilości punktów, zdobytych podczas konkursu świadectw dojrzałości, rozpoczną studia bezpłatnie. Jeśli po pierwszym semestrze w dalszym ciągu będą mieć dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymają kolejne stypendia.

Do 15 października powinni składać wnioski studenci ubiegający się o stypendia socjalne. Mają szanse otrzymać je ci, których dochód rodziny netto na jednego członka nie przekracza 569 zł. Informacje szczegółowe na temat stypendium - na stronie internetowej uczelni www.wszia.edu.pl, w ogłoszeniach oraz u sekretarza Komisji Stypendialnej pod numerem 638 26 38.

W tym roku wśród studentów WSZiA jest grupa młodzieży z Ukrainy. Troje z nich również otrzymało stypendia na dzień dobry za bardzo dobre wyniki w nauce. Większość młodzieży zdecydowała się na studia dzienne na kierunkach - administracja, ekonomia, informatyka i ekonometria oraz fizjoterapia. Wszyscy są bardzo dobrymi uczniami, znają języki obce. I jak się okazało, bardzo szybko przyswoili podstawowe słownictwo w języku polskim podczas kursu przygotowującego do studiów.

Berłem po ramieniu

18 października uroczysta, dziewiąta z kolei inauguracja roku akademickiego, rozpocznie się o godz. 10 mszą św. w Katedrze zamojskiej. Po mszy Senat uczelni i studenci przemaszerują ulicami Starówki do budynku dydaktycznego Collegium Novum przy ulicy Sienkiewicza. Tam o godz. 12 rozpocznie się druga część uroczystości - immatrykulacja studentów pierwszego roku - ślubowanie oraz wręczenie indeksów. Symbolicznie pierwszy wykład tego dnia wygłosi dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski. Będzie mówił na temat “Bioetyka - daleka czy bliska?”.

Tradycyjnie z okazji inauguracji uczelnia przygotowała kilka wydawnictw - 28. numer biuletynu “NASZE FORUM”, wydawnictwo “Prace studenckich kół naukowych” oraz publikację wykładu inauguracyjnego.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.