ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

KOMPUTER JEST RÓWNIEŻ DLA NAS

Wirtualna rzeczywistość i nowoczesna technika nie tylko cieszy się zainteresowaniem ludzi młodych. Starsi również, dzięki osiągnięciom techniki, chcą lepiej rozumieć współczesny świat.

Z ankiety preferencji przeprowadzonej wśród studentów wynika, że ponad 90 proc. uczestników zadeklarowało chęć uczestniczenia w zajęciach komputerowych. Stąd celem projektu jest zorganizowanie szkoleń komputerowych dla 100 uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szkolenie komputerowe dla słuchaczy Uniwersytetu prowadzone będzie od listopada 2005 do 30 czerwca 2006 roku. Seniorzy uczestniczyć będą w szesnastogodzinnych zajęciach, prowadzonych przez kadrę i specjalistów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Program zakłada możliwość zdobycia umiejętności samodzielnego posługiwania się komputerem i internetem.

Dzięki temu nabyte umiejętności pozwolą na prowadzenie m.in. obsługi biurowej Uniwersytetu przez samych słuchaczy, uzyskiwanie ważnych informacji w internecie. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją prowadzoną siłami społecznymi, ponieważ nie posiada własnego sprzętu. Realizacja projektu pozwoli także na zakup zestawu komputerowego, umożliwiający lepsze zorganizowanie pracy UTW oraz dostęp do internetu. W przyszłości umożliwi to stworzenie strony internetowej, która wpłynie na lepszą komunikację między słuchaczami tego typu z siecią Uniwersytetów w Polsce, a także będzie wykorzystywana jako aktywna forma promowania UTW w regionie.

Iwona Harasim

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.