ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Jednym zdaniem

NOWE WŁADZE

Dr Bogusław Klimczuk od 1 września br. jest kanclerzem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Wcześniej w uczelni pracował jako szef Centrum Energii Odnawialnej.

- Będę starał się po pierwsze kontynuować bardzo dobre i efektywne podejście do zarządzania uczelnią, realizowane przez śp. Janusza Różyckiego. Szczególną uwagę zamierzam poświęcić dalszemu wzmacnianiu potencjału technicznego uczelni, jej wyposażenia oraz stałej poprawie warunków studiowania. Jednocześnie chcę rozwijać współpracę zagraniczną, w szczególności w zakresie dydaktyki i praktyk. Przykładem jest zatrudnienie prof. dr hab. Matthiasa Pechsteina z Uniwersytetu VIADRINA w Niemczech – zapewnił kanclerz Bogusław Klimczuk.

Dr Janusz Skwarek od 1 września br. pełni funkcję prodziekana Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki. Wcześniej był dyrektorem Gimnazjum nr 4 w Zamościu.

- Jako prodziekan ds. studenckich zamierzam ściśle współpracować z Samorządem uczelni. Planujemy kilka ciekawych przedsięwzięć m.in. warsztaty plenerowe – powiedział gazecie prodziekan Janusz Skwarek.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.