ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

DROGI JANUSZU, 
NASZ KANCLERZU, PRZYJACIELU

Jeszcze nie pora na Twoje odejście do Pana …, To nie tak miało być. Tyle spraw i ludzi czeka na Ciebie - taka myśl i słowa cisną się na usta.

Gdy trzeba było, budowałeś Ruch Niepodległościowy i SOLIDARNOŚĆ, walczyłeś o wolność Ojczyzny. Internowany i więziony, gotów byłeś ponieść ofiarę najwyższą.

Później, gdy nastała wolność, próbowałeś wraz z nami ją realizować i zagospodarować jako Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego, Wojewoda Zamojski, Dyrektor Kuratorium Oświaty, Prezes Zarządu Wojewódzkiego, a później Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP czy wreszcie najdłużej z nami w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu jako Nasz Kanclerz.

Zawsze uczyłeś nas miłości do Ojczyzny, Regionu, Zamościa, a przede wszystkim do ludzi. Nigdy nie brakowało Ci czasu na rozmowę z przyjaciółmi, na wysłuchanie problemów swoich uczniów, studentów, druhów strażaków czy współpracowników na Uczelni.

Byłeś dla wszystkich wzorem prawości, pracowitości i patriotyzmu.
Gdy nagle przyszła choroba, podjąłeś z nią twardą, nieustępliwą i długą walkę. Cierpiałeś, ale nawet wtedy, w trudach cierpienia fizycznego, tak jak wcześniej przez całe swoje życie ufałeś Panu Najwyższemu i Jego, a nie swoją wolę realizowałeś.

Odszedłeś - ale w naszych sercach będziesz zawsze obecny.

Tam w niebie u Najwyższego pamiętaj o nas.

JANUSZU, dzisiaj możesz już spokojnie tam w Niebie, za Świętym Pawłem powiedzieć “W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”.

My, pogrążona w smutku społeczność akademicka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zgromadzeni przybyli tu wszyscy bliscy, Przyjaciele z tego miasta, żegnamy Cię Kanclerzu, nasz drogi Przyjacielu i Kolego na ostatnim tu na ziemi, w Tarnowie zebraniu.

Amen

Zamość-Tarnów
3-09-2005 r.

Mowa wygłoszona na pożegnalnej mszy św. w intencji Kanclerza
Ś. P. Janusza RÓŻYCKIEGO przez Bogdana Kawałko w Tarnowie

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.