ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Duszpasterstwo Akademickie

ZAPRASZAMY DO NAS!

Duszpasterstwo to nie tylko modlitwa... To ciekawi i nietuzinkowi ludzie. To możliwość rozwoju swojej osobowości. To różnorodne imprezy i niezwykły sposób na nudę.

Jeżeli zaintrygował Cię choć jeden powód... Nie czekaj, przyjdź!
Informacji udzielają studenci - Marcin RymarzPaweł Kirejczyk (w siedzibie samorządu przy ul. Sienkiewicza 22 a) oraz duszpasterz akademicki ks. Jacek Zieliński (w Katedrze Pedagogiki).

Strona internetowa Duszpasterstwa Akademickiego dostępna jest tutaj

red.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.