ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

“Stypendia na dzień dobry”

BEZPŁATNE W NIEPAŃSTWOWEJ

- Syn uczył się dobrze w gimnazjum, w szkole średniej i marzył o tego rodzaju studiach - mama Tomka Hołowatego z Przeworska, studenta pierwszego roku fizjoterapii w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu nie spodziewała się, że syn rozpocznie studia bezpłatne w uczelni niepaństwowej. Joasia Kopeć z Zamościa, nowo przyjęta studentka I roku pedagogiki świadomie wybrała właśnie ten kierunek. Oboje znaleźli się w grupie stypendystów WSZiA.

- Na każdym kierunku studiów dziennych rektor ufundował 5-procentową pulę bezpłatnych miejsc dla najlepszych kandydatów na studia - poinformowała nas Katarzyna Kimak, kierownik Biura Rekrutacji w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. W tym roku z tzw. systemu bezpłatnych studiów dziennych skorzystało 12 osób. Połowa z nich to studenci pierwszego roku fizjoterapii - Tomasz Hołowaty, Adam Topolski, Małgorzata Duda, Agnieszka Góra, Alicja Mazur i Magdalena Kulas. Trzy stypendia przyznano studentkom pedagogiki Joannie Kopeć, Kamili Poździk oraz Patrycji Mulawie. Z kierunku administracja “stypendium na dzień dobry” otrzymała Małgorzata Dziuba, z ekonomii - Natalia Kwiatkowska, a z informatyki i ekonometrii - Adam Wypych.

Uczelnia zamojska od kilku lat promuje najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, przyznając stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendia refundujące koszty czesnego pozwalają podjąć naukę bezpłatnie, a jeśli student po pierwszej sesji uzyska również dobre wyniki w nauce, otrzyma kolejne stypendium.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji posiada bardzo bogaty system stypendialny. Kilkaset studentów co roku korzysta z funduszu stypendiów socjalnych, za wyniki w nauce i stypendiów zagranicznych. Te ostatnie, fundowane przez programy UE Erasmus Socrates i Leonardo da Vinci, dają niepowtarzalną szansę podjęcia nauki i praktyk zawodowych za granicą. Najwięcej studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji jeździ do Niemiec, Belgii i Irlandii.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.