ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

AGENCJA PRACY

21 czerwca 2005 r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Nr rejestru 1684/1a). Obowiązki wymienionej instytucji rynku pracy pełni na terenie WSZiA Biuro Karier i Certyfikacji.

Agencje pośrednictwa pracy są niepublicznymi instytucjami pośrednictwa pracy działającymi na podstawie certyfikatu wydawanego przez Ministra Gospodarki i Pracy oraz są wpisane do rejestru agencji.
Pełną listę podmiotów z całego kraju posiadających upoważnienia oraz zasady udzielania takich upoważnień można znaleźć pod adresem: www.praca.gov.pl/npp 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pośrednictwo pracy polega m.in. na:

  1. udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach;

  2. pozyskiwaniu ofert pracy;

  3. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

  4. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów poszukujących pracy z pracodawcami.

Wszystkich zainteresowanych poszukiwaniem pracy stałej bądź czasowej zapraszamy do Biura Karier i Certyfikacji, ul. Akademicka 4, pok. 31, tel. (084) 638 26 31.

Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony internetowej, na której zamieszczane są wszystkie dostępne w biurze oferty pracy:

db

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.