ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

W tym roku przypada 400. rocznica śmierci Jana Sariusza Zamoyskiego (1542 - 1605), Kanclerza i Hetmana Wielkiego Koronnego, założyciela Zamościa, wybitnego polityka, stratega i dowódcy wojskowego. Wielkiego mecenasa nauki i kultury, fundatora zamojskiej Katedry i Akademii Zamojskiej

Człowieka gruntownie wykształconego, o wszechstronnych zainteresowaniach naukowych i kulturalnych, utrzymującego kontakty z elitą naukową i kulturalną ówczesnej Europy. Jednym słowem - człowieka Renesansu - w pełnym tego słowa znaczeniu.....>>>

 


 JEDNYM ZDANIEM
 W KATEDRACH
 STYPENDIA ZAGRANICZNE
 SUKCESY STUDENTÓW
 POŻEGNANIE KANCLERZA
 IX INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
 ZAMOJSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 OKIEM STUDENTA ZZA GRANICY
 2005 - ROKIEM ZAMOŚCIA
 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
 KOŁA ZAINTERESOWAŃ
 PRACA DLA STUDENTA I ABSOLWENTA
 EXTRA ENGLISH third issue
 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.