ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Pedagogika

WAKACJE, ZNÓW BĘDĄ WAKACJE

... dlatego organizujemy kolejną edycje kursu wychowawcy kolonijnego!

Pierwsza grupa kursantów rozpoczęła zajęcia 14 maja, a skończy je 29. Zajęcia dla drugiej grupy odbędą się w terminach: 11 i 12 oraz 25 i 26 czerwca. W trakcie przygotowywania „Naszego Forum” do druku trwają jeszcze zapisy na czerwiec! Koszt udziału wynosi 110 zł na osobę.

Program kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży przygotowany jest wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Więcej informacji na temat szczegółowego harmonogramu zajęć znajduje się na stronie internetowej uczelni. Zapisy - w dziale marketingu przy ul. Akademickiej 4.

Nauka przez zabawę – najlepszy sposób na zdobycie umiejętności praktycznych! Udanego szkolenia i miłych wakacji....

K. Ziomek-Michalak

Program obejmuje:

L.p.

Temat

Liczba godzin

Formy realizacji

1

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży: koordynacyjna rola władz oświatowych, formy wypoczynku, organizatorzy wypoczynku, - podstawy prawne i obowiązujące przepisy.

2

wykład

2

Organizacja zajęć w placówce wypoczynku: struktura placówki, rada wychowawców, grupa jako zespół wychowawczy, organizacja życia, rozkład dnia, regulamin uczestnika.


2

wykład

3

Planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej: opracowanie planu wychowawczego grupy, metody i formy realizacji planów wychowawczych, dokumentacja wychowawcy.


4

wykład

4

Obowiązki wychowawcy grupy.

2

wykład

5

Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku: cele i zadania wychowania fizycznego, masowa nauka pływania, gry i zabawy ruchowe, zajęcia z gier zespołowych, lekkoatletyka, olimpiady sportowe itp.


7

warsztaty

6

Turystyka i krajoznawstwo: cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej placówek wypoczynku, organizacja wycieczek, organizacja biwaków, gry terenowe itp.


6

warsztaty

7

Zajęcia kulturalno - oświatowe: cele i zadania zajęć kulturalno - oświatowych, organizacja zajęć kulturalno - oświatowych, elementy


6

warsztaty

8

Zajęcia praktyczno - techniczne: cele i zadania zajęć techniczno - praktycznych, prace dekoracyjne i zdobnicze, indywidualne zainteresowania uczestników, rozwój zainteresowań uczestników.


4

warsztaty

9

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku: przepisy dotyczące bezpieczeństwa, przepisy dotyczące zdrowia i higieny w placówce wypoczynku, prace w zakresie samoobsługi.


4

warsztaty

Razem godzin:

 

10/27

wykłady/warsztaty
 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.