ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Konkurs „Primus Inter Pares”

TRZY PRYMUSKI

Do konkursu „Primus Inter Pares” dla najlepszych studentów RP nasza uczelnia zgłosiła trzy studentki.

Najwyższą punktację w eliminacjach uczelnianych, 133 punkty, zdobyła Agnieszka Korkosz, studentka III roku fizjoterapii dziennej. Agnieszka otrzymała stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce. Jest przewodniczącą Studenckiego Koła Fizjoterapeutów, prowadzi badania naukowe, dotychczas reprezentowała uczelnię na międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych.

Kolejne prymuski: Elżbieta Sarzyńska zdobyła 130 punktów, a  Monika Pałczyńska - 114. Obie są studentkami pedagogiki. Oprócz dobrych wyników w nauce, mogą pochwalić się m.in. pracą w wolontariacie i  sekcji radiowej Studenckiego Koła Młodych Pedagogów. Monika sprawdza się dobrze nie tylko w roli studentki. Wychowuje dwóch synów.

Konkurs „Primus Inter Pares” organizuje Zrzeszenie Studentów Polskich. Po eliminacjach uczelnianych, organizowane są regionalne i ogólnopolskie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzyskanie przez studenta średniej ocen minimum 4,53 za ostatnie semestry z jednego kierunku studiów. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce, w konkursie punktowana jest działalność studenta w ruchu naukowym, organizacjach studenckich, samorządowych i regionalnych.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.