ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 
Uroczystości

3 MAJA

Przedstawiciele naszej uczelni uczestniczyli w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

Na zaproszenie Rady Miasta Zamościa, w uroczystej sesji w sali „Consulatus” w ratuszu miejskim wzięli udział kanclerz Janusz Różycki oraz prorektor Bogdan Kawałko. Obok radnych miejskich oraz prezydenta miasta w sesji uczestniczyli także przedstawiciele wszystkich najważniejszych instytucji publicznych, organizacji społecznych i politycznych. Program sesji obejmował m. in. wygłoszenie referatu dotyczącego tradycji trzeciomajowych oraz część artystyczną.

Następnie na Rynku Wielkim w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców miasta, pocztów sztandarowych, młodzieży i wojska, prezydent Marcin Zamoyski wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Na płycie, poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, złożyło kwiaty kilkadziesiąt delegacji. Wśród nich znalazła się także delegacja studentów w poczcie sztandarowym oraz prorektor Bogdan Kawałko.

Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowej wojska polskiego, kombatantów, szkół, pocztów sztandarowych i przemarsz na mszę świętą w katedrze zamojskiej.

zr

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.