ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Z pracy samorządu studenckiego

SILNY SAMORZĄD – SILNA UCZELNIA

Grzegorz Gęborys, przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego WSZiA uczestniczył w Nadzwyczajnym Zjeździe Rady Krajowej MONSSUN, które odbyło się w dniach 14 – 17 kwietnia br. w Szczyrku.

Szkolenie, zorganizowane przez stowarzyszenie oraz Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku – Białej, dotyczyło kierowania i zarządzania zespołem oraz problemu mobbingu na uczelniach.

- W tej chwili priorytetowym zadaniem dla MONSSUN - u jest przeobrażenie go w organizację pożytku publicznego, co pozwoli na pozyskanie funduszy niezbędnych do funkcjonowania tej organizacji – powiedział nam przewodniczący Grzegorz Gęborys.

MONSSUN to skrót nazwy Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych. Celem spotkań stowarzyszenia jest wypracowanie wspólnego stanowiska co do kierunków, w jakich powinno rozwijać się szkolnictwo wyższe oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla rozwoju uczelni niepaństwowych. W spotkaniu w Szczyrku uczestniczyły reprezentacje 40 uczelni niepaństwowych z Katowic, Warszawy, Gdańska, Krakowa, Lublina i Zamościa.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.