ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 
Współpraca zagraniczna

POLSKO-AUSTRIACKIE BADANIA NAUKOWE

Czy polska wieś jest przygotowana do absorpcji unijnych funduszy strukturalnych?

Na wiosnę 2004 roku gościł w Zamościu w ramach stypendium Austriackiego Towarzystwa Naukowego Felix Mittermaher, który wspólnie z dr. Bogusławem Klimczukiem prowadził badania porównawcze przygotowania instytucjonalnego Polski i Austrii do absorpcji funduszy strukturalnych. Felix Mittermaher spotykał się ze studentami, prowadził dyskusje z pracownikami naukowymi i przedstawicielami różnych instytucji w regionie lubelskim. Rozwijał także kontakty z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Badania prowadzone w Zamościu i Wiedniu zaowocowały powstaniem książki: „Der lädliche Raum Mitteleuropas: Moderniesierungsschub durch EU Beitritt”, którą wydał wiedeński Institut für Donauraum und Mitteleuropa. W dniu 26 kwietnia br., w przeddzień pierwszej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, odbyło się w Wiedniu, w siedzibie Instytutu Badawczego Austriackiego Ministerstwa Rolnictwa seminarium naukowe, poświęcone powyższej publikacji. Ponad 30 gości zaprosiło na seminarium Ministerstwo Rolnictwa Austrii. Reprezentowane były instytuty badawcze, uczelnie i agendy rządowe zajmujące się rozwojem regionalnym, rolnictwem i współpracą międzynarodową. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Polskiej Ambasady w Austrii i Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu.

Wyniki badań, które wykazują stosunkowo dobre przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych i raczej techniczne niż merytoryczne problemy instytucjonalne, były punktem wyjścia do bardzo interesującej, ponad dwugodzinnej dyskusji. Wprowadzenie do niej, które stanowiło jednocześnie recenzję badań, wygłosił Zdenek Lucas, dyrektor prestiżowego Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Badań Porównawczych (Wiener Institut fuer Internationale Wirtschafstvergleiche). Uczestnicy podkreślali trudną sytuację terenów wiejskich Europy w globalizującej się światowej gospodarce i rolę badań naukowych terenów wiejskich jako źródła wiedzy dla decydentów. Wielu przedstawicieli instytucji uczestniczących w spotkaniu wyrażało zainteresowanie współpracą z polskimi instytucjami, działającymi na terenach wiejskich.

Felix Mittermaher, który po zakończeniu pracy w Delegaturze Komisji Europejskiej w Bratysławie został od maja 2005 pracownikiem Komisji Europejskiej w Brukseli Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa, odpowiedzialnym za rynek owoców miękkich stwierdził, że przed europejskim rolnictwem stoją obecnie wyzwania konkurencyjne, z którymi nie musiało zmierzać się od początku powstania UE. Stąd tak istotnym jest rozbudowywanie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych krajów członkowskich.

Publikacja „Der lädliche Raum Mitteleuropas: Moderniesierungsschub durch EU Beitritt” znajduje się w zasobach bibliotecznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

dr Bogusław Klimczuk

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.