ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Konferencje

PIERWSZY KROK MŁODEGO NAUKOWCA

Pod takim hasłem 2 czerwca br. odbędzie się piąta międzyuczelniana sesja kół naukowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Nasza uczelnia będzie gościła również studentów z innych ośrodków naukowych: z Rzeszowa i Łucka.

Podczas sesji studenci podsumują swoje doświadczenia wynikające z pracy badawczej, udziału w różnych konferencjach i sympozjach krajowych oraz zagranicznych. Po raz pierwszy będą w niej uczestniczyć przedstawiciele nowego koła naukowego działającego na kierunku ochrona dóbr kultury. Wystąpienia i referaty poprzedzi wręczenie stypendiów Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi. W tym semestrze takiego rodzaju stypendia za dobre wyniki w nauce otrzymało 9 studentów z kierunków: ekonomia, informatyka i ekonometria.

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.