ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 
Stypendia zagraniczne

PEDAGODZY W GENT

Po raz pierwszy ze stypendiów oferowanych w ramach programu Socrates Erasmus skorzystali studenci pedagogiki. Agnieszka Koszuk, Katarzyna Bukowska i Weronika Borowiec, studentki drugiego roku tego kierunku, przez trzy miesiące studiowały w Arteveldehogeschool w Gent, naszej uczelni partnerskiej w Belgii.

- Jak jeździć rowerem z odpadającym pedałem w najmniej oczekiwanym momencie – żartują dziewczyny wymieniając doświadczenia wynikające z tego wyjazdu.

W programie studiów znalazły się bardzo ciekawe przedmioty: język holenderski, kultura flamandzka, metodologia nauczania języków obcych, porównanie systemów szkolnictwa od przedszkola po szkoły wyższe w różnych krajach europejskich oraz pedagogika specjalna. Oprócz wykładów, pracy zwykle w bardzo małych grupach, studentki miały praktyki w przedszkolu i szkołach – dla dzieci niepełnosprawnych oraz z problemami w nauce.

- Takie zajęcia pokazują, jakimi metodami posługują się nauczyciele w dotarciu do swoich wychowanków. Jak korygować takie niedoskonałości jak dysleksja, dysortografia, zaburzenia mowy czy problemy w pisaniu liter. Rozmawiałam np. z rodzicem dziecka z zespołem Downa. Jego wiedza i doświadczenia są dla nas bezcennymi wskazówkami w przyszłej pracy zawodowej – mówi Agnieszka.

Na zaliczenia przygotowywały projekty, dużo pisały i mówiły, oczywiście posługując się językiem angielskim i swoisty szok kulturowy, towarzyszący niemal wszystkim wyjazdom zagranicznym, bezpowrotnie minął. Tydzień kulturowy, spędzony w kinach, teatrach i muzeach, był dodatkową atrakcją wyjazdu. Praca w grupie międzynarodowej, wraz ze studentami z Litwy, Hiszpanii, Holandii, Szwecji czy Francji dawały możliwość wzajemnego się poznania i nawiązania przyjaźni.

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.