ISSN 1505-6058

NR 27 MAJ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 
Ochrona dóbr kultury

NOWE KOŁO

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w roku akademickim 2004/2005 powstał nowy kierunek – ochrona dóbr kultury. Po kilku miesiącach nauki, z inicjatywy studentów i wsparciu wykładowcy tego kierunku, prof. dr hab. inż. arch. Macieja Bonawentury Pawlickiego, powstało koło naukowe.

Jego opiekunem został właśnie profesor Pawlicki, przewodniczącym – Andrzej Tadeusz Pysz a skarbnikiem – Tadeusz Klocek.

Celem koła jest promowanie idei ochrony dziedzictwa kulturowego przez prelekcje spotkania, organizowanie wystaw, wymianę doświadczeń z innymi kołami i integrowanie środowiska studenckiego. Entuzjaści pracy naukowej, opracowują referaty dotyczące sztuki, historii, kultury, ochrony zabytków, architektury
i urbanistyki.

- To co jeszcze dzisiaj nie jest zabytkiem – kapliczka, dzwonnica cerkiewna, to wszystko stanowi dobro, które świadczy o naszej kulturze. Umieć je zachować dla przyszłych pokoleń to zadanie dla nas – informuje Andrzej Tadeusz Pysz, przewodniczący koła i pracownik Muzeum Arsenał w Zamościu.

Pierwszym przedsięwzięciem zrealizowanym przez nowo powstałe koło naukowe była wystawa prac rysunkowych i malarskich studentów tego kierunku. Przygotowana z myślą prezentacji kierunku podczas Dnia Otwartego Uczelni, wystawa była eksponowana w budynku naszej uczelni Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza (od marca do maja). W doborze prac oraz w jej organizacji uczestniczył dr hab. Donat Kowalski, wykładowca na kierunku ochrona dóbr kultury.

atp

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.